Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sık Sorulan Sorular

  /  Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

AstraKid kimler için uygundur?

Özel okula gitsin, devlet okuluna gitsin, veya homeschooling uyguluyor olsun tüm çocuklar için uygundur. Ortaokul, lise çağı çocuklar ve yetişkinler için hazırladığımız  içeriklerimiz de motomot kelime ezberi yerine kelimeleri “edinme” ve dilbilgisi kurallarını tıpkı bir bebeğin dil öğrendiği gibi doğal akışın içinde kazandırma yöntemine dayanır.

AstraKid nasıl dil öğretir?

AstraKid kalıcı öğrenmedeki üç metodu tatbik eder:
Tekrar: Dil öğreniminde pratik hayati bir öneme sahiptir. Öyleki dile ait her bir alt beceri kendi içinde ilerlediği için her alana dair pratik ayrı ayrı yapılmalıdır. Çevremizde pek çok ileri seviye metni anlayabilen ama konuşamayan pek çok yetişkin görmüşüzdür; muhtemel biz de onlardan biriyizdir. Bunun sebebi sizin veya arkadaşlarınızın konuşmaya dair daha az beceriye sahip olmaları değil; “konuşma” becerisini geliştirme yönünde daha az pratik yapma imkanı bulmuş olmalarındandır. AstraKid olarak her bir alt becerinin bir denge üzerinde gelişebilmesi için tablet programlarından da destek almayı önemsiyoruz. Bu hem verimli bir ilerleme hem de fiyat&performans avantajı sunuyor. Sizlere program havuzumuzdaki programları seçme ve yönlendirme aşamasında hem danışmanlık hem de bir yıllık erişim sağlıyoruz. Yeteri kadar tekrar yapılabilmesi için genele yönelik şöyle bir çerçeve çizmemiz mümkün olabilir: (Lütfen her bireyin ihtiyacına göre çözümün farklılaşabileceğini unutmayın.) 

Speaking: Canlı Ders

Pronunciation: Tablet Programı + Canlı Ders

Listening: Tablet Programı + Canlı Ders

Reading: Tablet Programı + Canlı Ders

Writing: Tablet Programı

Canlı Dersler ile Konuşma Eğitimi: Ne kadar çok kelimeyi yazılımlarla öğrenmiş olursak olalım, dil ile karşılıklı iletişim kurabilmek için sınırlı sürede uygun kelimeleri derleyip cümle haline getirme pratiğine ihtiyacımız vardır. Ne kadar reading (okuma) yapmış olursanız olun bu “conversational skill” (karşılıklı konuşma becerisi)  dil öğrenim sürecinde sıfırdan başlayıp kendi pratiği ile gelişen bir beceridir. Bu becerinin gelişmesi için her dakikası planlanmış, etkinliği dünya çapında kanıtlanmış dijital içeriklerle dopdolu birebir canlı dersler veririz. Çünkü konuşma pratiği yapılmadan konuşma öğrenilmez. Canlı dersin konu tekrarını haftalık çalışma kağıdı(worksheet) ile sağlıyoruz. Dönemsel tekrar ise her kurun son dersinde gerçekleşir.Her kurun son dersi kurda öğrenilen konuların hafıza tazelemesine ayrılmıştır.

İstikrar:  “Betonu delen suyun şiddeti değil sürekliliğidir.” metaforu istikrarın gücünü büyük ölçüde özetler. Araştırmalar da bunu doğrularcasına istikrarın zekayı geçtiğini gösteriyor. Eğitim programlarımızda günlük maruziyet hedefliyoruz. Canlı ders yanında tablet yazılımlarımızı da tavsiye ederek bu maruziyeti arttırıyoruz.

Kaç yaş arası çocukları kabul ediyorsunuz?

Konuşma becerisi için geliştirdiğimiz 3 kişilik grup derslerimizde 5 yaşını doldurmuş çocuklar ile 11 yaşından gün almamış çocukları kabul ediyoruz.

İlkokul, ortaokul, lise seviyeleri için dil destek programlarımızda öğrencilerimizin sınıflarını baz alıyoruz.

Ielts&Toefl hazırlık, “Daily Life Vocabulary”, LGS yabancı dil hazırlık, Arapça temel seviye veya Arapça konuşma grupları gibi tüm yetişkin gruplarımızda 15 yaş ve üzerini kabul etmekteyiz. 

Online Canlı Ders prosedürü nasıl işliyor?

Canlı Ders paketlerimiz haftada 1 ders olmak üzere 8 haftalık derslerden oluşur. Çocuğunuzun seviyesine göre gruplandırılır ve her 8 haftalık canlı ders paketi 1 kur olarak baz alınır.

Canlı ders satın alımlarında tablet programı sağlıyor musunuz?

Hayır, yazılımlarımız kurumumuz tarafından temin edilen ve ekstra satışı yapılan programlardır. Canlı dersler ile birlikte tablet programlarına erişim satın alarak çocuğunuzun İngilizce öğreniminde “speaking” dışındaki becerilen güçlenmesine destek sağlayabilirsiniz.

Dersleriniz kaç dakika?

Canlı dersler 5-10 yaş grubu için, 3 kişilik grupta 30 dakika olarak planlanmıştır.
Bu sürenin belirlenmesinde çocuklarımızın dikkat süreleri göz önünde bulundurulmuştur. Dersin eksik kişi ile işlenmesi durumunda öğretmen katılan öğrencilerle tüm planı uyguladıktan sonra 20-25 dakika bandı dersi sonlandırır.

Canlı ders sınıflarınız kaç kişiden oluşuyor?

Sınıflarımız 3 kişiliktir. Bazen misafir öğrenci kapsamında 1 çocuk derse gözlemci olarak alınabilir. Teknik aksaklık ve hastalık durumlarında katılamayan öğrenci olduğunda ders 1-2 kişi ile işlenebilir. Ancak bu durumların hiçbiri dersin niteliği ve öğretmen-öğrenci ilişkisini olumsuz etkilememektedir.

Çocuğum okuma yazma bilmiyor, canlı ders satın alabilir miyim?

Kayıt için çocukların okuyabilmelerini beklemiyoruz. Bilen çocuklar için görsel hafızayı harekete getirmek adına ekranda kelimelerin yazımları da oluyor fakat bu bir gereksinim değil.

Çocuğumun ilerlemesini nasıl anlarım?

Çocuklarda dil edinimini bir sürahinin dolmasına, çocuğun konuşmasını da sürahinin taşmasına benzetebiliriz. Aynı metafordan devam edecek olursak; sürahi daha volümlü bir suyla nasıl daha hızlı doluyorsa, çocuğumuzun da öğrenim sürecine eşlik eden duyuları arttıkça o kadar çabuk konuşur. Çocuğunuz önce kulağı ile dinleyerek, işlem yapma zekasını kullanarak dolacak. Gözleri öğretmeninin dudak hareketlerini izlerken, ağzı da pratik yaparak bi nevi dolacak. Bu sürede sabırlı olmalısınız. Eğer İngilizce’nin toplum dili olduğu bir ülkede yaşıyorsanız bile çocuğunuz kendini anlatabilmek için göz ardı edilemeyecek bir süreye ihtiyaç duyacaktır. Maruziyetine bağlı olarak yavaş yavaş küçük kelime ve kelime grupları ile biriktirdiklerini dışarı taşırmaya başlayacaktır. Çocuklara “Hadi İngilizce konuş” demek yerine onlara cevabı tek kelime olan İngilizce sorular sorabilir, ya da İngilizce bilmiyorsak oynadığı bir oyuncağı gösterip “Bu İngilizce ne demekti?” diyerek maruziyetlerini arttırabiliriz.

İngilizce bilmiyorum. Çocuğuma destek olamazsam diye endişeleniyorum.

AstraKid ebeveynlerine “İngilizce düzeyinize 1-10 puan arasında kaç puan verirsiniz?”sorusunu sorduğumuzda aldığımız yanıtların büyük bir kısmı kendi İngilizce düzeylerini yeterli bulmayıp çocuklarında bu döngüyü kırmak istediklerini gösteriyordu. Bununla birlikte kendisi çok iyi bildiği halde bizim öğretmenimizi tercih etmiş velilerimiz de azınlıkta değildi. Program ve canlı derslerimizden verim alabilmeniz için velilerimizden beklentimiz İngilizce biliyor olmaları veya iyi İngilizce düzeyine sahip olmaları değil, derslere istikrarlı bir şekilde katılım sağlamaları, gerekirse tablet programları ile desteklemeleridir.

Canlı dersleriniz çocukları nasıl konuşturuyor?

Önce somut kavramlar ile başlarız. Öğretmenimiz kavramın görseli ile birlikte telaffuzunu öğretir. Hiç kelime anlamayan bir çocuk bile öğretmenin beden dilinden “tekrar et” veya “soru sordum, cevap vermeyi dene” dediğini ilk dersten itibaren anlar. Zaman içinde somut kavramlardan sıfatlara geçeriz. Böylece ikili kelime grupları elde etmiş oluruz. Daha sonra kısa cümlelere ve sıralı cümlelere geçeriz. Öğrencilerimizin bu cümleleri anlayabilecek noktaya erişmeleri bu cümleleri kurabilmelerinin ön adımıdır. Çünkü anlama becerisi her zaman konuşmadan önde gider.

Çocuğum çekingen davranır ve öğretmenin sorduğu sorulara cevap veremezse diye endişeleniyorum.

Öğretmenimiz her çocuğa yeni kavramları telaffuz fırsatı verir fakat çok üstlerine gidip tedirgin etmez. Kaçınmacı davranış gösteren çocukların ortama alışmaları için bekleyecek sabrımız fazlasıyla vardır. Çocuklar ilk etapta öğretmenlerine cevap vermez, beden dili iletişim kurmaya çalışır. Bu da onları derse aşina kılar. İlerleyen dönemde bir çocuğun konuşmaya direnç göstermesi de, öğrenmediğini göstermez; gözlem ve dinleme yoluyla dil öğrenme süreci mutlaka arka planda devam eder ve zamanı geldiğinde gün yüzüne çıkar.

Çocuğum ne zaman konuşur? Grup içindeki arkadaşlarından geç konuşursa diye tablet programları üzerinden ilerlemesini istiyorum. Sizce bu doğru bir metod mu?

Çocuklar için tablet programlarının verimliliği ve fiyat&performans oranları tartışmasızdır. Diğer yandan dile ait alt becerilerin her biri ayrı ayrı gelişir. Örneğin ne kadar dinleme yaparsak yapalım, konuşma pratiğimiz yerinde saymaya devam eder. Çocuklarda da yetişkinlerde de “konuşma” becerisi için “konuşma pratiği” üzerine kurgulanan dersler almak elzemdir. Grup derslerimiz ise çocuklara büyük bir akran öğrenmesi fırsatı sunuyor, çocuklar ders içindeki tatlı sohbete entegre olabilme arzusuyla “hata yapma” düşüncesinden daha kolay sıyrılıyor ve girişken davranıyorlar. Kimbilir yaşıtlarının da kendileri gibi zorlandıklarını gözlemlemeleri “özgüven”lerini kamçılıyor olabilir 🙂

Çocuğum zorlanacak mı?

Her türlü öğrenme, konfor alanında çıkma ile başlar. Bu sebeple “öğrendiğimiz ortamlar” konfor alanından çıktığımız ortamlardır. Bununla birlikte, ders materyalinin yaşa, seviyeye uygun olması, ders süresinin çocuğun dikkat süresi ile orantılı olması, öğrenmeyi daha kolay kılan işitsel, görsel, dokunsal yöntemlerin bütünlük içinde kullanılması, dersin içindeki mizah unsurları; öğrenme anında beynin yaşadığı zorluğu duygusal olarak hissetmemizin önüne geçmektedir. Öğrenme ortamının negatif stresten arındırılıp, keyifli bir ortam haline dönüştürülmesi AstraKid’in temel prensiplerinden birisidir. Bu sebeple başlayan öğrencilerimiz bir sonraki dersi büyük heyecan içinde beklerler.

Çocuğum özgüven kaybı yaşar diye kaygılanıyorum. Öğretmenin verdiği yönergeyi yapamazsa ne olur?

Öncelikle çocuğunuz kendi seviyesine uygun kura yerleştirilir. Öğretmenlerimiz ilk ders tanışma aşamasında öğrencilerinin kur içindeki bireysel seviyelerini tespit ederler. Ders akışı içinde yöneltilen sorulara cevap veremediğinde öğretmen duruma göre bazen  beden diline yönlendirir, bazen kendisine eşlik eder veya duruma göre zaman tanımayı tercih eder. Telaffuz kısımları dahil  öğretmenlerimizin yaklaşımı dersten alınan keyfin kesintiye uğramaması üzerine kuruludur.

Çocuğum ne kadar zorlanacak? Stresle başa çıkabilir mi?

İlk dersten önce çocuğunuz karşılaşacağı belirsiz ortam nedeni ile bir miktar tedirgin olabilir. Bu aşamada sizlerle aktif bilgi akışı sağlayarak, videolar göndererek, hatırlatmalarda bulunarak rehberlik ediyoruz. Çocukların “dil öğrenmeyi” sevmelerini “dil öğrenmekten daha öncelikli buluyoruz bu sebeple ilk intibayı çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin davetkar yaklaşımı da devreye giriyor ve çocuklarımızın çoğu bir sonraki ders tedirginlik hissetmeksizin ekran karşısında öğretmenlerine el sallıyor oluyorlar.

Çocuğum öğretmenin sorduğu soruya cevap veremezse ne olur?

Öğretmenlerimiz dersi sohbet havasında işlerler. Sanki derste hiç öğrenci olmasa da onların kendi kendilerine de eğlenebileceklerini gözlemlemeniz mümkündür. Bu ortamda sorulan sorular çocuğun anlayıp anlamadığına dair geri bildirim almak içindir. Bu durumda öğretmen öğrencinin anlamadığını fark ederse, farklı bir metodla tekrar anlatır. Ya da bu soru bir anlatım sorusudur, öğretmen çocuğun paylaşmak istememesini saygıyla karşılar ve akış kesintiye uğramadan devam eder. Gelişim sürecine saygı duymayı seçtiğinizde sorulara cevap vermeyen öğrenciler dersin akışının bir parçasıdır.

Henüz 4 yaşına gelmemiş çocuğum için ön ödeme yaparak canlı ders satın alabilir miyim?

Ön ödeme alamıyoruz, fakat fiyatlara olabildiğince geç ve az yüzde ile artış yansıtmaya çalışıyoruz.

Canlı ders paketim boyunca aynı öğretmenle mi devam ediliyor?

Kur içerisinde zaruri bir durum olmadıkça öğretmen değişikliği yapmıyor ve öğretmen değişikliği taleplerini kabul edemiyoruz. Her kur bitiminde öğretmen değişikliği yapabilirsiniz. Dil eğitiminde dili farklı ağızlardan almanın etkisini çocuklarımıza yansıtabilmek için zaman zaman öğretmen değiştirmeyi AstraKid olarak velilerimize  tavsiye ediyoruz.

Öğretmenleriniz Türk mü, yabancı mı?

Kurum olarak belli bir aksan standardını sağlamış öğretmenleri programımıza dahil ediyoruz.
AstraKid öğretmenleri, her gün pek çok ders yapsalar da, çocuğunuzun ilk dersi olduğunun bilinciyle her derse tutkularını katarlar. Her öğretmenimiz öğrencilerimizle karşılaşmadan önce kurum içi eğitim alır. Bu eğitimin amacı çocuğunuzun ilk dakikadan itibaren dikkatini çekmeyi başarmaları, kilometrelerce uzakta bile olsalar sevgi ve sıcaklıklarını evinizden hissettirebilmeleridir. Aksan standardını sağlayarak aramıza katılan öğretmenlerimize bir sistem okulu olmayı önemsediğimiz için, çocukla sanal iletişim, ders içi materyaller, uzaktan eğitim, sanal sınıf materyallerine hakimiyet ve pratiklik, müfredat hazırlayabilme veya hazır müfredatı öğrenciye göre kişiselleştirebilme yetkinliği, üretkenlik, pozitif enerji ve çocuklara pedagojik yaklaşım vs gibi konularda destekleyici eğitim veririz.
Öğretmenlerimizin İngiliz, Amerika veya Avustralya farketmeksizin Native aksan ile veya -Native relevant- aksan ile  konuşurlar, içeriklerimiz ise her hafta için standarttır. Dolayısıyla öğretmen değişimi durumunda ekstra bir çocuğunuz sistemsel bir farklılık veya bir standart değişimi yaşamaz. Kaldığı konudan devam eder.

Ders sonrası pekiştirmek için ne yapılıyor? / Ödev veriliyor mu?

Dil öğrenmenin zorluğunu çocuklara mümkün mertebe az hissettirmek için eğlenceli ve nitelikli içerikler sağlamak temel ilkelerimizden biri. Bu sebeple sistemimizde ödev yok. Bunun yerine konu tekrarlarına yönelik her hafta o haftanın konusuna yönelik çalışma kağıtları paylaşmak. Çalışma kağılarının uygulamasının takibi ise ebeveynlerimizde oluyor. Öğretmenlerimiz yabancı dil bilmeyen ebeveynler için çalışma kağıtlarının cevaplarını da paylaşıyorlar.
Tekrar sistemimizin ikinci ayağı ise her kurun son dersinde geçmiş 7 dersin hafıza tazelenmesi şeklinde yapılıyor.

Canlı dersimin gün ve saatini değiştirebilir miyim?

Canlı ders gün ve saatiniz paket satın aldığınız gün ve saatte kur sonuna kadar devam eder. Her kur bitiminde gün ve saat tercihinizi değiştirebilirsiniz.

Çocuğum dersi kaçırdı, ne yapabilirim?

Derse geç kalan öğrenci derse yetiştiği yerden katılabilir. Kaçıran öğrenci için ders telafisi yapılamamaktadır. Ders kayıtlarını gizlilik açısından diğer velilerle paylaşamamaktayız.

Canlı ders kurumu bitirdim, ne yapmalıyım?

Her kuru bitiren öğrenci dilerse bir sonraki kura geçebiliyor. Kurlar ilerledikçe konuların zorluk düzeyi bir sonraki kura göre artarak devam ediyor.

Çocuğumun canlı dersini izleyebilir miyim?

Canlı derslerimize çocuğunuza yönerge vermemek, tercüme yapmamak koşuluyla gözlemci olarak katılabilirsiniz.

Çocuğum yabancı dil dersi almaya ne kadar devam etmeli?

Dil öğrenmek yaşayan bir süreçtir. Kendi anadilimizde bile her gün yeni kelimeler öğreniriz, yine de sözlüğe göz atsak bilmediğimiz binlerce kelimeye denk geliriz. Yabancı dil öğrenmek ve korumak, ana dil öğrenme sürecine büyük ölçüde benzer. Çocuğumuz büyüdükçe, anadilde yeni kelimeler öğrendikçe, bu kelimeleri yabancı dilde de öğrenmesi ihtiyacı doğar. Yabancı dilde, konuşma pratiği bırakıldığında konuşma yavaş yavaş geriler. İnsan beyninin kullanılmayan bilgileri budama özelliği nedeniyle dil eğitiminden verim alabilmek için eğitim hayatının bir parçası haline getirmek en akıllıca tercih olacaktır.

Çocuğum 8 dersin sonunda ne seviyeye gelecek, temel kazanımı ne olacak, haftada 1 gün 30 dk yeterli mi?

Yabancı dil öğrenmenin en çok benzediği süreç bir bebeğin ana dilini öğrendiği süreçtir.

Bir çocuk iki yıl boyunca tüm dinlediklerini sessizce kaydeder; sonra anlamsız kelimelerle, tekrarlarla, yanlış telaffuzla, ilerler. Sonunda biz bebeklerden kelimeler, kısa cümleler ve uzun hikayeler dinlemeye başlarız. Yabancı dilde de haftada 30 dakika ile ikinci kurun sonunda çocuğunuz artık derste her konuşulanı anlar. Bundan sonra derste hiçbir şekilde Türkçe konuşmayan öğretmenimizin bina ettiği neşeli ders ortamına eşlik edebilmek için tek kelime ile yanıtlar vermeye başlar. Zaman içinde bu kelimelerin arttığını gözlemleyebilirsiniz. Ebeveynlerin yaptığı en büyük hata bu süreçte sabırsız olmaları ve küçük ama düzenli bu maruziyetleri yetersiz bulmalarıdır. Oysaki yüzmeyi bilmiyorsanız denize dalmaz, önce ayaklarınızı soya sokarsınız. Dil öğrenimi de böyledir. Çocuğunuz 30 dakikalık derslere alıştığında, İngilizce matematik gibi başka bir programımızı ekleyerek maruziyeti 60 dakikaya çıkarabilirsiniz. Böylece tekrara düşmeden yeni şahane içeriklerle tanışmış olur.

Çocuğumun belli bir alt yapısı var / ya da seviyesini bilmiyorum okulda aldığı ders kadar ingilizce biliyor. Grup derslerini nasıl ayarlayacak, çocuğumun seviyesini nasıl test edeceksiniz?

Sıfır çocuklarımız için açtığımız sınıflar ayrıdır. Belli bir düzeyde bilen çocuklarımıza ücretsiz deneme dersi hediye ediyoruz. Ders sonrası öğretmenimizin değerlendirmesi ile uygun olacak devam eden bir grubumuza yerleştiriyoruz. Böylece vakit kaybetmeden kaldığı yerden devam etmiş oluyor. Ödemesini de katıldığınız yerden itibaren ödüyorsunuz.

Teknik anlamda gelişen bir durum oldu son anda, elektrik gitmesi vs. çocuğum hastalandı bu durumda dersin telafisi olur mu?

Dersten önce laptopları şarj etmemiz, internet bağlantısını kontrol etmemiz teknik sorunları %95 oranında önlüyor. Sorun yaşamanız durumunda dersiniz yanacağı için ekran boyutu açısından önermesek de son çare olarak telefondan katılım öneriyoruz.

Okulumuz Online Özel Okul konseptindedir; grup derslerimizde kaçan derse gün ve saatinde eşlik edemezseniz kalıcı olarak yanmış olur. 

Öğrencilerinizi maksimum hangi düzeye kadar getiriyorsunuz?

Okul destek programı dışındaki eğitimlerimizde Avrupa CEFR standandartlarına göre hazırlanmış serileri kullanıyoruz. Müfredatımız basitten karmaşığa, kolaydan zora ilerleyerek, konu boşluğı bırakmaksızın, okuma, anlama, konuşma gibi alt becerileri birbirini dengeleyecek bir şekilde geliştiriyor. Verdiğimiz eğitimin öğrencilerimiz üzerindeki etkilerini gözlemlyebilmeniz dile günlük maruziyeti, dile olan yeteneği, toplum diline göre değişmekle birlikte 2-3 yıl sürebilir.
Bu aşamayı tamamlayan veya bize kaydolduğunda bu seviyede olan öğrencilerimize  “Content and Language Integrated Learning” (CLIL)yani
“İçerik Temelli Öğretim Modeli” uyguluyoruz. Yani fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik, gibi dersleri, hatta satranç gibi hobileri  İngilizce ders içeriğimiz haline getiriyoruz. Burada dil “amaç” olmaktan çıkıp “araç” haline geliyor ve onlara devasa bir dünyanın kapılarını açıyor. Bu eğitimin devamlılığı halinde çocuklar zaman içinde %100 İngilizce eğitim verilen yurtiçi/yurtdışı üniversitelerde zorlanmaksızın eğitim görebiliyor veya tümüyle İngilizce konuşulan mesleklerde kolaylıkla çalışabiliyorlar. Özetle dil, onların ayrılmaz bir parçası haline geliyor. AstraKid’in tüm öğrencileri ile ilgili hedefi budur.

Bir okul binanız var mı?

Şirket yazışma adresimiz ve yönetim ekibimizin zaman zaman kullandığı ofisimiz mevcut. Fakat ekip arkadaşlarımız tüm Türkiye’nin farklı illerinden uzaktan çalışırlar.  Tamamen online platformlar üzerinden hizmet verdiğimiz için yurtdışından da bize eşlik eden öğrencilerimiz ve ekip arkadaşlarımız mevcut. Daha şimdiden uluslararası ve duvarsız bir kurumuz 🙂

Uzaktan okulsunuz. Kurucularla iletişim kurma ihtiyacımız olduğunda ulaşılabilir bir yönetim kadrosu olacak mı?

Kurucularımızın çocukları sistemimizde öğrencidiler; hatta kuruluş hikayemizin bir parçasıdırlar. Ekibimizdeki çalışma arkadaşlarımız pek çok programa  gönüllü olarak eşlik eder. AstraKid, şeffaf, dinamik, ekip içi iletişimi yüksek bir organizasyondur. Yönetici kadromuz günlük çalışma tempomuzda bize sürekli eşlik ederler. Talepleriniz, teklif ve önerileriniz hangi kanal ile bize ulaşırsanız ulaşın, yöneticilerimize ulaşır.

Eğitim süresince bir talebim, önerim, şikayetim vs olursa kiminle nasıl iletişime geçeceğim?

Canlı dersler için İngilizce öğretmeninize, teknik destek, eğitim birimi ile ilgili tüm görüş, düşünce ve önerileriniz için destek@astrakid.co adresine mail atabilirsiniz. Ekibimiz sizlere mümkün olan en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

Resmi günlerde tatil oluyor musunuz?

Resmi günlerde yazılımlar için kapanma söz konusu olmaz. Canlı derslere ise dini bayramlarda ve öğretmenlerimizin yıllık izin haftalarında mola verilir. Eğitim süresi sonraki hafta kaldığı yerden devam eder. 

Ekibinize katılabilir miyiz?

Eğer tümüyle online çalışan bir ekibe ayak uydurabilecek kadar teknoloji kullanımına hakimseniz,
Üniversitelerin eğitim, öğretmenlik, rehberlik, çocuk gelişimi, iletişim gibi bölümlerinden herhangi birinden 4 yıllık fakülte diplomasına sahipseniz,
Türkçe yazım ve konuşma diline hakimseniz,
Esnek saatli çalışmanın disiplinini kurabileceğinize güveniyorsanız,
Yarı-zamanlı olarak uzaktan çalışmak sizde güzel hisler çağrıştıyorsa destek@astrakid.co adresine yazabilirsiniz. Başvurunuza cv ve referans eklemeniz, alan tecrübeniz gibi faktörler değerlendirilir, size dönüş sağlanır.

İptal ve iade seçeneği var mı?

Evet, belli koşullar altında var.

Buradan tüm detaylara erişebilirsiniz.