Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Mesafeli Satış Sözleşmesi

  /  Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1. AstraKid Online Language School

Bundan sonra “AstraKid Online Language School” olarak ya da “AstraKid” olarak anılacaktır.

AstraKid Online Language School, AstraKid.co alan adını temsil eder.

 

1.2 VELİ/VELİ

Sözleşmeye konu AstraKid  Online Yabancı Dil Hizmet ürününü, bu sözleşme şartları ile online olarak satın alan kişi veya kurumdur. Hizmetin öğrenci üzerinde yürütülmesinde hak, yetki ve sorumluluk sahibi olan kişidir. Eğitimin çocuğa hediye edilmesi halinde hizmetler bütününün yürütülmesinde AstraKid  nezdinde çocuğun kanuni temsilcisi hak, yetki ve sorumluluk sahibidir. 

2- VELİ (Öğrenci Velisi)

Adı– Soyadı/Unvanı : 

Öğrenci Adı Soyadı:

Veli T.C. Kimlik No/ Vergi No.:

Adresi :

Telefon no : 

E-Posta adresi: 

2.- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Sözleşmenin konusunu; ebeveyn ve çocuklara online ve dijital olarak aşağıda belirlenen şartlarda, internet üzerinden, yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. Bu Sözleşme’nin konusu, VELİ’nin (veli) AstraKid’e ait www.astrakid.co internet sitesi üzerinde veya AstraKid WhatsApp hattı üzerinden Iban yoluyla  elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve hizmet sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.-ÜRÜN/HİZMETİN SÜRESİ ve KULLANIMI

3.1 Sözleşmeye konu olan Ürün/Hizmetin süresi, abonelik süresi kadardır. (8 hafta)

3.2 AstraKid  hizmeti ve içeriği kişisel, ticari olmayan kullanım içindir.  AstraKid  VELİ’lere abonelik süresince yazılımları kullanma hakkı (erişim) hizmeti verir. VELİ bu sözleşmeyi imzalamakla  içeriği yeniden dağıtmayacağına ya da devretmeyeceğine söz vermiş olur.

 

4.- SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM HİZMETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

4.1 8 HAFTALIK CANLI DERS PAKETİ

4.1-. 30 dakikalık, 2-4 kişilik sınıflarda  8 adet online Arapça dersi.

4.2-. Ödeme Şekli ve Planı: Havale

4.3-. Eğitim Bedeli: 699 TL

4.4-. Eğitim bedeli, AstraKid  adına, AstraKid  Online Language School tarafından VELİ’dan elektronik ortamda tahsil edilecektir. VELİ eğitim bedelini www.astrakid.co ‘ya veya AstraKid WhatsApp hattında belirtilen IBAN’a ödemekle AstraKid ’e ödemiş sayılacaktır.

 

5-.  CANLI DERSLER

5.1 GENEL HÜKÜMLER

5.1.1-. Tüm dersler internet altyapısı üzerinden online uzaktan eğitim şeklinde yapılır. VELİ’nin işbu sözleşmeye dayanarak yüz yüze ders talep etme hakkı yoktur. Birlikte çalışacağı eğitimcileri seçmek ve aileye atamak AstraKid’in yetki ve sorumluluğudur. Zaman zaman öğretmenin kurumdan ayrılması, doğum izni kullanması, farklı yaş grubuna geçmesi vb sebeplerle çocuklara atanan öğretmenlerde değişiklik söz konusu olabilir. AstraKid  çocukların yaş grubu ve düzeylerine göre en uygun öğretmeni atamada ve değiştirmede yetki ve veliyi durum hakkında bilgilendirmede sorumluluk sahibidir.

5.1.2-. Canlı derslerin gün ve zamanı veli tarafından yalnızca program başında bir kere belirlenir. Gün/saat bir kere belirlendikten sonra 8 haftalık kur sürecinde bir daha gün/saat değişikliği mümkün olmaz. Canlı ders gün/saat seçiminden sonra tüm programın evde yürütülmesi VELİ’nin sorumluluğudur. Dersleri verecek öğretmenlerin seçimi, derslerin yönetimi ve programlanması hakkı AstraKid ’a aittir. AstraKid, felsefe olarak çocukların bağ kurmasından hareketle sabit öğretmen yaklaşımını benimser; fakat 8 haftalık kur süreci içinde olağandışı öğretmen değişikliği olmayacağının teminatını vermez; öğretmen değişikliği durumunda VELİ’ye taahhüt ettiği 8 adet canlı dersi tamamlamakla sözleşme hükümlerini yerine getirmiş olur.

5.1.3-. Bir canlı dersin süresi 30 dakikadır.

5.1.4-. Ülke sınırları tamamında etki eden, internet bağlantısında kesintiye neden olan olağanüstü hal, deprem gibi beklenmedik sebeplerden dolayı veya zorlayıcı diğer nedenlerle canlı dersler kesintiye uğrayabilir, VELİ verilen yazılımları geçici olarak kullanamayabilir. AstraKid  tüm bu durumlarda 8 adet canlı dersi tamamlamayı vadeder. Abonelik süresi bitse de AstraKid  vadettiği dersleri en geç 3(üç) ay içinde tamamlar. İnternet bağlantısı özelinde yaşanan sorunlar VELİ’nin  sorumluluğundadır. AstraKid ’dan hak talep edilemez, sorumluluk yüklenemez.

5.1.5-. Ulusal Bayram ve Genel tatil günlerinde (resmi ve dini bayram günlerinde) eğitmenlerin canlı ders verip vermemeleri AstraKid ’ın insiyatifindedir. Bununla beraber eğitmenler takvimlerinde tüm VELİ’lere yetecek miktarda boşluk açıp her hafta için bir kere olmak üzere canlı ders randevusu alma imkanı oluşturacaklardır. Tatil günleri nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır.

5.2- CANLI DERSLERE DEVAM ŞARTLARI

5.2.1-. AstraKid sistemi hakkında VELİ sistem hakkında bilgilendirilir. VELİ, Zoom programı üzerinden gerçekleşen canlı derse katılım ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir, AstraKid ’den birebir  simülasyonu hizmeti talep edemez. 

5.2.2-. VELİ, AstraKid ’i yüzyüze canlı ders vermeye veya varolan saati değiştirme konusunda zorlayamaz. 

5.2.3-. Öğretmen, randevu saatinde mail yoluyla paylaşılan (zoom) bağlantı linkini aktif hale getirerek VELİ’nin canlı derse katılmasını bekler. Öğretmenin canlı ders (Zoom  programı) bağlantısının açması ve 10 dakika boyunca katılımcıları  beklemesi ile AstraKid  VELİ’ya karşı sorumluluğunu yerine getirmiş kabul edilir. İlk katılımcının çevrimiçi olmasıyla AstraKid öğretmeni derse başlar; bitmesi planlanan sürede bitirir. Geç katılımcıları beklemez.

5.2.4.-Canlı dersi kaçıran VELİ’nin  AstraKid’den hiçbir surette ders, ders kaydı, telafi dersi  talep etme hakkı yoktur. 

6-Canlı derse geç katılan VELİ’nin  AstraKid’den hiçbir surette ders, dersin kaçırılan kısmı,  ders kaydı, telafi dersi  talep etme hakkı yoktur. 

5.2.5.- VELİ’nin belirlenen randevu saatinden 10 dakika önce internet bağlantısını, cihazının şarjını, mikrofon ve kulaklık ayarlarını kontrol etmesi ve 5 dakika önce (zoom) bağlantı linkine tıklaması gerekmektedir. Ön hazırlık yapılmadığı takdirde yaşanılan teknik sıkıntılar VELİ’nin sorumluluğundadır. VELİ’nin canlı derse geç katılması durumunda söz verilen sürenin kalan kısmında derse iştirak eder. VELİ geç kaldığı ders dakikalarının iadesini talep etme hakkına sahip değildir. AstraKid, dersi taahhüt edilen zamanda gerçekleştirerek sorumluluğunu yerine getirmiş olur. 

5.2.6-.AstraKid öğretmenleri sıra dışı bir sorun yaşamadıkları sürece canlı ders randevularını iptal etmezler. AstraKid, dersin ertelenmesi veya öne alınması gibi sıradışı durumlarda VELİ’ye formda belirttiği telefon ve/veya e-posta adresinden ulaşır. AstraKid, veliye formda belirttiği iletişim bilgilerinden ulaşmakla sorumluluğunu yerine getirmiş olur.

5.2.7-. VELİ’nin dersin devamını imkansız hale getiren teknik sorunlar yaşaması halinde(parazit, eko vs gibi)  İngilizce öğretmeninin insiyatifi ve kararı ile öğrencinin mikrofonunu kapatabilir. Bu, derse katılım gösteren diğer öğrencilerin ders alma haklarının zarar görmemesi içindir; VELİ’ye ders bitiminde aynı durumun tekrar etmemesi için AstraKid tarafından bilgilendirme yapılır.

5.2.8-.-Cihaza veya internet bağlantısına bağlı yaşanılan teknik sıkıntıları gidermek VELİ’nin sorumluluğundadır.

5.2.9-. AstraKid öğretmeninin (internet bağlantısı vb.) teknik sorunlar sebebiyle canlı ders randevusuna gecikmesi durumunda, VELİ’ye söz verilen 30 dakika süreli ders tamamlanacaktır. AstraKid , İngilizce öğretmenlerinden kaynaklanan gecikme yahut iptal etme durumlarında VELİ’ye taahhüt ettiği canlı ders süresini telafi etmekle veya tamamlamakla yükümlüdür. 

5.2.10 -. AstraKid öğretmenleri her hafta Telegram grubuna o hafta işlenen konu ile ilgili çalışma kağıdı- ve cevaplarını atarlar.  AstraKid öğretmeni bu çalışma kağıtlarını atmakla AstraKid, taahhüt ettiği hizmeti vermiş kabul edilir. VELİ,bu çalışma kağıtlarının kendisine başka bir kanal ile ulaştırılmasını talep edemez.

6.3-  CANLI DERSLERİN SESLİ, GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALTINA ALINMASI VE BU KAYITLARIN KULLANIM HAKLARI:

6.3.1-. İnternet ortamında verilen canlı dersler, eğitim öğretim faaliyetinin amacına uygun olmak kaydıyla, AstraKid  tarafından 2 hafta süre ile (14 gün) kayıt altına alınır.

6.3.2-. Ders kayıtlarının amacı sözleşmede vadedilen hizmeti taahhüt ettiğimiz standartlarda sağladığımızın ispatı olmasıdır. Bu kayıtlar KVKK gereği bir uzlaşmazlık olmadığı sürece velilerle paylaşılmaz; kanuni her türlü durumda ise yalnızca hukuki mercilerle paylaşılır. AstraKid ’ın bilgisi ve izni olmaksızın VELİ tarafından veya üçüncü kişiler tarafından kullanımı ve yayılması yasaktır.

6.3.3-. VELİ sözleşmede hangi çocuğunu kaydettirmişse yazılım ve derslere sadece o çocuğunun katılacağını teyit ve taahhüt etmiş olur.

6.3.4-. Canlı dersler esnasında AstraKid ’ın bilgisi dışında, VELİ tarafından görüntü veya ses kaydı yapılması yasaktır.

7-. BEYAN VE TAAHHÜTLER, HAK VE BORÇLAR

7.1-. İşbu Sözleşme’nin tarafları 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

7.2-. AstraKid  öğrenciye, seviyesine uygun, işbu sözleşmede belirlenen şartlarda, belirlenen süre ve sayı  kadar, internet altyapısı üzerinden online yabancı dil eğitimi vermeyi taahhüt eder.

7.3-. VELİ, www.astrakid.co  web adresinde ve/veya Instagram adresinde, WhatsApp hattında yer alan sözleşme konusu yabancı dil eğitimi hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile diğer niteliklerine ilişkin olarak AstraKid tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.4-. VELİ, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce AstraKid  tarafından VELİ’ye verilmesi gereken adres, hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.5-. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, hizmetin ifasından sonra, herhangi bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmetin bedelini AstraKid ’a ödememesi halinde, VELİ kendisine verilen eğitim bedelini en geç 3 (üç) gün içinde AstraKid ’a ödemekle yükümlüdür. Bu durumun hizmetin verilmesinden önce gerçekleşmesi halinde AstraKid  hizmet vermek yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır. VELİ,  belirlenen hizmetler bütününe ait ücreti, belirlenen vade tarihinde ödemeyi, kabul ve taahhüt eder.

8-. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

8.1-. Sözleşmenin kurulabilmesi için VELİ’nin öncelikle kendisine iletilen formu doldurması, dil, gün ve saat tercihini yapması gereklidir. Mesafeli Satış, iptal ve gizlilik  sözleşmesini elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelemesi gerekir.

8.2. VELİ, internet sitesinde veya whatsApp iletişim hattında siparişi onaylamakla sözleşmeye konu ürün/hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

8.3. Sözleşme konusu ürün/hizmet, VELİ’nin Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasını müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile VELİ’nin satın alma işlemini yaptığı Kullanıcı(öğrenci) adına sağlanır. VELİ, Sözleşmeye konu ürün/hizmeti sadece kayıt formunda belirttiği çocuk için kullanabilir. VELİ’nin satın aldığı ürün/hizmeti oynatabilmesi için bilgisayarında javascript destekli bir web tarayıcı ve internet bağlantısı bulunması gerekir.

8.4. AstraKid , sözleşme konusu ürün/hizmetin ayıpsız sağlanmasından sorumludur.

8.5. AstraKid , sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde VELİ’yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeleri en geç 14 (on dört) gün içinde VELİ’ya tek seferde iade eder. Taksitli ödemelerde banka VELİ’ye geri ödemeyi taksitli olarak yansıtır. VELİ bunun AstraKid ’ın insiyatifinde olmadığını bilir.

8.6. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise AstraKid  ürünün teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.7. AstraKid  mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü hizmeti sağlayamaz ise, durumu VELİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda VELİ eğitim kaydının iptal edilmesini veya hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

8.8. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, VELİ tarafına tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın VELİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, VELİ, olası gecikmeler için AstraKid ’ın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve AstraKid  tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından VELİ hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

8.9. AstraKid , işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. AstraKid , işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri VELİ’nin kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

8.10. Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir. İşbu Sözleşme, VELİ tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.

 

9-. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1-. Taraflar yukarıda belirtilen e-posta adreslerine yapılacak her türlü bildirimi kendilerine yapılmış sayılacağını, bu e-posta adreslerinden gönderilen her türlü bildirimlerin kendileri tarafından gönderilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

9.2-. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla ve/veya WhatsApp iletişim hattı ile  yapılacaktır. Elektronik posta (e-mail) adresi değişikliği konusunda AstraKid ’a bilgi vermek VELİ’nin sorumluluğundadır.

9.3-. VELİ, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda AstraKid ’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve şirket whatsup hattındaki yazışma kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- ONLİNE DERSLER İÇİN GEREKLİ TEKNİK GEREKSİNİMLER

10.1-. AstraKid  canlı dersler ve yazılımlar için aşağıdaki teknik gereksinimlere, ekipmana, program ve donanımlara ihtiyaç vardır.

10.2-. VELİ işbu sözleşmeyi imzalamakla belirtilen teknik gereksinimlere, ekipmana, program ve donanımlara sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. VELİ’nin söz konusu teknik gereksinimlere, ekipmana, program ve donanımlara sahip olmaması sebebiyle derslere sağlıklı katılım sağlayamaması halinde AstraKid  hizmeti ifa etmiş ve ücrete hak kazanmış sayılır, bu durumda AstraKid ’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3-. Sistem Gereksinimleri

 • İnternet Bağlantısı – kablolu yada kablosuz (3G/4G/LTE)
 • Mikrofon ve Hoparlör
 • Kamera

İşletim Sistemleri

 • MacOs X (MacOS 10.7 yada ileri sürüm)
 • Windows 10, 8.1, 8, 
 • iOS 7.0 yada ileri sürüm
 • iPadOS 13 yada ileri sürüm
 • Android 4.0x yada ileri sürüm

Tarayıcılar

 • Windows: Edge 12+, IE 11+, Firefox 27+, Chrome 30+
 • Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+

PC İçin Donanım Gereksinimleri

 • İşlemci: Dual Core 2Ghz yada daha ilerisi (i3/i5/i7 yada AMD eşdeğer)
 • Bellek: 32GB (önerilen asgari 64GB)

Bant Genişliği Gereksimleri

https://www.speedtest.net ile bağlantınızın hızını kontrol edebilirsiniz.

1’e 1 Video Görüşmesi

 • 600 Kbps (up/down) yüksek kaliteli video için
 • 1.2 Mbps (up/down) 720p HD video için
 • 1.8 Mbps (up/down) 1080p HD video gönderim ve alım için


11- SÜRDÜRME ŞARTLARI

11.1-. VELİ AstraKid ’ın kendisine verdiği yönergeleri uygulamayı kabul eder. İşbu sözleşmeyi kabul ederek çocuğu adına bu sorumluluğu üstlenmiş olur. Yönergeleri uygulamak konusunda AstraKid ’a sorumluluk yüklenemez.

11.2- AstraKid , VELİ’ye uygulamalarının çalıştığı sistem gereksinimlerini e-posta veya WhatsApp hattı yoluyla bildirmek suretiyle sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Uygulamaların çalışması için bu gereksinimleri sağlamak VELİ’nin sorumluluğundadır. Yetersiz nitelikli cihazların oluşturduğu donma, kapanma gibi sorunlardan veya uyumsuz cihazlardan dolayı yazılımlara erişememekten ötürü AstraKid  sorumlu tutulamaz.

11.3-. AstraKid’in canlı ders için aldığı ücret teknik desteği kapsamaz. Teknik destek mesaj başına ayrıca ücretlendirilir. Elektronik postalara cevap  verme süresi en kısa süre veya en geç 48 saattir. Sorun giderildikten sonraki teşekkür mesajlarına yoğunluk nedeni ile cevap verilemeyebilir.

11.4-.AstraKid  canlı derse giriş yapmak için gereken kullanıcı adı/şifre vs gibi bilgileri ödemenin onaylanmasından itibaren, ilk canlı dersten önceki 24 saate kadarki süre içinde  ulaştırmakla yükümlüdür. Bu şifreyi bir kere vermekle sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Bundan sonra şifrenin kaybedilmesi, unutulması vs gibi durumlarda şifreyi tekrar vermemekle suçlanamaz, sorumlu tutulamaz.

11.5-. VELİ, şifreleri aldıktan sonra, derse katılamaz veya geç katılırsa, her ne sebeple olursa olsun AstraKid ’i sorumlu tutamaz. AstraKid ’dan bugünlere ait herhangi hiçbir suretle ödeme veya iade talep edemez.

11.6-. VELİ, katılım sağlamadığı hiçbir ders veya ders kesiti için AstraKid ’den geriye yönelik hiçbir suretle ödeme veya iade talep edemez.

11.7-. Yeni cihaz temin eden VELİ, cihazı gelinceye kadar derslere katılmaktan sürecin işletilmesinden bizatihi sorumludur. Yeni cihazın tedarik edilip yazılımların yüklenmesine kadar geçecek süreden AstraKid  sorumlu değildir. Bu sürenin VELİ’ye ek süre olarak tanımlanması talep edilemez. AstraKid  bununla sorumlu tutulamaz.

12-. İNDİRİM SEBEPLERİ

12.1-.AstraKid  VELİ’lere belli durumlarda  belli oranlarda indirim hakkı tanıyabilir. İki indirim birleştirilemez. AstraKid  kayıtlı velilerine mail listesi üzerinden indirimli alışveriş linki veya indirim kuponu tanımlayabilir. İlgili sürede ilgili linki kullanmayan veli indirim hakkını kaybetmiş demektir. Kontenjan dolması veya indirim süresinin sona ermesinden AstraKid  sorumlu tutulamaz. VELİ’nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesi halinde AstraKid  uyguladığı indirimi iptal eder. VELİ’ye yansıtılan iade tutarı hesaplanırken, indirimsiz birim fiyatları üzerinden iade gerçekleştirilir.

13-.GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

13.1-. Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Tüketici tarafından AstraKid  Online Language School’a bildirilecektir.

14-. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME 

14.1-. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için AstraKid ’ın veya Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15-. YÜRÜRLÜK

15.1-. Tüketicinin AstraKid  internet sitesinde sözleşmeyi kabul etmesi ve ücretini ödemesinden sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur ve taraflar açısından hüküm ve sonuç doğurur. 

15.2-. İşbu sözleşmede AstraKid ’ın yüklenmiş olduğu hizmetler bütünü, satın alınan eğitim paketinin bitişine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren AstraKid ’ın ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu süreden sonra AstraKid ’dan ilave uzatma talep edilmeksizin ifa sorumluluğu kalkar. 

15.3-.Tüketici, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme metnini elektronik ortamda teyit etmekle, ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

16-. GİZLİLİK:

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ, GİZLİLİK ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

AstraKid Online School olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

16.1-. İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken AstraKid ’nın sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler, sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. AstraKid  ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

16.2-.Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar ve/veya talepler  doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

16.3-. Veri Sorumlusunun Kimliği

AstraKid Online Language School, KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.

17.1- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

AstraKid Online School’nin müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir.

Bize doğrudan şu kanallarla sağladığınız bilgileri toplayabiliriz:

 • Örneğin bir hesap açtığınızda veya sunduğumuz eğitim hizmetlerini kullandığınızda bu hizmetleri kullanımınız üzerinden,
 • Anketlere katıldığınızda veya formlarımızı doldurduğunuzda,
 • hizmetlerimiz hakkında bilgi talep ettiğinizde; örneğin, eğitim hizmetlerimiz hakkında sorular sorduğunuzda,
 • hizmetlerimizi satın aldığınızda veya kullandığınızda; örneğin, hizmetlerimiz üzerinden bir eğitmen ya da öğrenciyle iletişim kurduğunuzda, 
 • Bültenlere abone olduğunuzda,
 • Yarışma, çekiliş veya promosyonlara kaydolduğunuzda,
 • Destek ve/veya teknik yardım talep ettiğinizde,
 • Bize kullanıcı içeriği veya başka bilgiler aktardığınızda ve
 • Bizimle kurduğunuz diğer her türlü iletişim üzerinden

Bize doğrudan sağladığınız bilgiler sizinle veya başkalarıyla ilgili olabilir ve bunların içinde aşağıdakiler bulunabilir (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla): 

 • Hesap Kaydı ve İletişim Bilgileri: Bizde hesap açmak için kaydolduğunuzda sizden bilgi toplayabiliriz. Bu bilgiler arasında adınız, kullanıcı adınız, e-posta adresiniz, profil resminiz, ekran adınız, parolanız, doğum tarihiniz, adresiniz, cinsiyetiniz ve sağladığınız diğer bilgiler bulunabilir.
 • Ödeme Bilgileri ve Finansal Bilgiler: Tarafımızca ya da hizmet sağlayıcılarımız (banka ve aracı kurumlar gibi) tarafından sizden iban numarası, ödeme kart numarası, son kullanma tarihi, fatura adresi ve ödeme hesabı adı gibi ödeme bilgileri toplanabilir. 
 • Demografik Bilgiler: İkamet ettiğiniz ülke, saat dilimi ve konuştuğunuz dil(ler) gibi demografik bilgiler toplayabiliriz.
 • İşitsel/Görsel Ders Verileri: Bir eğitmen veya öğrenciyle iletişim kurmak için hizmetlerimizi kullandığınızda görüntülü ve konuşmalı oturumların kayıtlarını saklarız. Bu tür kayıtları dahili işletme amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Bunlar arasında eğitmen değerlendirmesi, eğitmen eğitimi, anlaşmazlık çözümü ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi bulunabilir. Kurumumuz  video oluşturmak için kullanacağında özel izninizi ister. 
 • Bize Sağladığınız Diğer İçerikler ve Diğer Bilgiler: Bize gönüllü olarak verdiğiniz ek içerik ve bilgileri de toplarız. Bunlar arasında anketlere yanıt verdiğinizde ve hizmetler veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde verdiğiniz içerikler bulunur. 
 •  Örneğin, çocuğun eğitsel gelişimini izlemek, ebeveyn ve yasal vasilere çocuğun performansı hakkında bilgi ve rapor sağlamak ve çocuğun alt hesabını oluşturup devam ettirmek de dahil olmak üzere çocuğun bilgiyi sağlama amaçları doğrultusunda.  Ayrıca, çocuklara AstraKid Online School sitesinin özellikleri ve fonksiyonlarını sağlamak üzere de toplanan bilgileri kullanıyoruz.

Çocukların tüm AstraKid  Eğitim Platformları üzerinden toplanan kişisel bilgilerini çocuklar hakkında diğer bağlamlarda bizim tarafımızdan ya da üçüncü taraflarca toplanan başka bilgilerle birleştirebiliriz. Diğer bağlamlar arasında ebeveynler veya yasal vasilerle e-posta ya da telefon aracılığıyla kurduğumuz iletişimler veya çocuğun kullanıcı hesabıyla ilişkili müşteri hizmetleri kayıtları bulunur.

Bağlı kuruluşlarımız veya bağlantısız üçüncü taraflar üzerinden sizin hakkınızda veya başkaları hakkında bilgi toplayabiliriz. Örneğin, AstraKid  eğitmenleri dersler esnasında sağlanan bilgilere dayanarak görüşmeleriniz hakkında notlar alabilir. hizmetler aracılığıyla sizden topladığımız bilgileri ve örneğin bir üçüncü taraf hizmetine veya sosyal medya ağlarına giriş yaptığınızda bu tür üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler ve sağladığımız diğer ürün ya da hizmetlerden alınan bilgilerle birleştirebiliriz.

17.2-. Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler

Cihaz/Kullanım Bilgileri. hizmetlere erişmek için kullandığınız bilgisayarlar veya cihazlar (mobil cihazlar dahil) hakkında bilgi toplamak için tarafımızca ve reklam ağları ve Google Analytics gibi analiz şirketlerini de içeren üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından çerezler, web işaretçileri ve diğer takip teknolojileri kullanılabilir. Aşağıda daha geniş şekilde açıklandığı üzere şunlarla ilgili bilgi toplayıp analiz edebiliriz (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla): (a) tarayıcı tipi, (b) İSS veya işletim sistemi, (c) alan adı, (d) erişim saati, (e) siteye geldiğiniz veya siteden gittiğiniz sayfalar, (f) sayfa görüntülemeleri, (g) IP adresi, (h) benzersiz cihaz tanımlayıcıları (ör. IDFA veya Android kimliği) ve (i) kullandığınız cihazın türü. Ayrıca web sitemize veya mobil uygulamamıza nasıl eriştiğiniz ya da burada nasıl gezindiğiniz gibi hizmetlerimize ne zaman ve hangi sıklıkla eriştiğinizi ya da bunları kullandığınızı da takip edebiliriz. Bu bilgileri (üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından toplanan bilgiler dahil), analiz yapmak (hizmetlerimizin hangi bölümlerinin en sık kullanıldığını ve kullanıcılarımızın nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını belirlemek dahil), doğru reklamın belirlenmesine yardımcı olmak (hizmetlerin hem içinde hem de dışında), reklam kampanyalarımızın başarısını değerlendirmek için ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan diğer amaçlarla kullanırız.

Çerezler ve Diğer Elektronik Teknolojiler. Kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamamıza, tercihleri kişiselleştirmemize, araştırma ve analiz yapmamıza ve hizmetleri geliştirmemize yardımcı olan çerezler, clear GIF’ler, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler tarafımızca ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından kullanılabilir. Bu teknolojiler, örneğin, hizmetleri ihtiyaçlarınıza uyarlamamızı, parola korumalı alanlarda parolanızı kaydetmemizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları takip etmemizi, içeriği yönetmemizi ve hizmetlerimizin kullanımı hakkında istatistik toplamamızı sağlayabilir. Tarafımızca veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından ayrıca e-posta yanıt oranlarının takip edilmesi, e-postalarımızın ne zaman görüntülendiğinin anlaşılması ve e-postalarımızın yönlendirilip yönlendirilmediğinin izlenmesi açısından müşterilerimize gönderilen e-postalarda da bu teknolojilerden bazıları kullanılabilir.

Ek olarak, video klipler ya da animasyon gibi özel içeriklerin aktarılmasına yardımcı olmak için yerel paylaşımlı nesneler (“flash çerez” olarak da bilinir) kullanabiliriz. Flash çerezler cihazınızda saklanır ancak web tarayıcınız üzerinden yönetilmez. Flash çerezleri yönetmekle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Adobe web sitesini ziyaret edebilir ve Global Gizlilik Ayarları Panelinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Çerezleri kabul etmeyi ya da reddetmeyi tercih edebilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat sizin tarayıcınız tercih etmeniz halinde çerezleri reddetmeniz için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmenize olanak tanıyabilir. Çerezleri devre dışı bıraktığınızda hizmetlerin düzgün çalışmama ihtimali doğacağından hizmetlerden tam anlamıyla faydalanamayabilirsiniz. Flash çerezler tarayıcı çerezlerinden farklı çalışır ve web tarayıcısındaki mevcut çerez yönetimi araçları flash çerezleri etkilemeyebilir. Ek teknolojiler benimsedikçe başka yöntemler aracılığıyla ek bilgiler de toplayabiliriz.

Konum Bilgileri. hizmetleri kullandığınızda genel konum bilgilerini toplayabiliriz (IP adresinden alınan genel konum gibi). 

17.3-. Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Bilgilerinizi aşağıdakiler gibi işletme ve ticaret amaçları doğrultusunda kullanıyoruz:

Hesabınızı kaydetmek, derslerin yapılmasını sağlamak ve işlemleri yönlendirmek dahil size hizmetleri ulaştırmak,

Destek ve sorun giderme yardımı sağlamak da dahil olmak üzere sorularınıza veya sorgularınıza yanıt vermek,

Sizinle hesabınız, sorgularınız, şirketimiz ve ilişkili haberler hakkında iletişime geçmenin yanı sıra size tanıtıcı e-postalar, anketler, bültenler veya bildirimler göndermek de dahil sizinle irtibat kurmak,

Tercihlerinizi yönetip hatırlamak ve hizmetleri özelleştirmek,

Anketleri, çekilişleri, tanıtımları ya da yarışmaları yönetmek,

Reklam ve pazarlamamızı geliştirmek; örneğin, sizi ilgilendirebilecek ürün veya hizmetler hakkında size tavsiyelerde bulunmak,

Kimliğinizi doğrulamak,

Yasal yükümlülüklerimize uymak veya yasaların izin verdiği şekilde hareket etmek,

Kullanıcılarımız, çalışanlarımız, üçüncü taraflar, kamuoyu ve/veya hizmetlerimizin güvenliği ve/veya bütünlüğünü korumak,

Sahteciliği önlemek ve yasal hükümlerimizi uygulamak ve

Hizmetleri yönetmek ve hizmetlerle ilgili sorunları gidermek.

Hizmetler aracılığıyla sizden topladığımız bilgileri ve bağlı kuruluşlar ve bağlantısız üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler ve sağladığımız diğer ürün veya hizmetlerden elde edilen bilgilerle birleştirebiliriz.

Hizmetler aracılığıyla toplanan bilgileri bir araya getirebilir ve/veya bu bilgilerin kimliğini gizli kılabiliriz. Kimliği gizlenen veya bir araya getirilen verileri, araştırma ve pazarlama amaçları gibi her türlü amaç doğrultusunda kullanabiliriz ve ayrıca bu tür verileri reklamcılar, tanıtım partnerleri, sponsorlar, etkinlik destekçileri ve/veya başkaları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü tarafla paylaşabiliriz.

17.4-.Bilgilerinizi Kimlerle ve Neden Paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi şu sebeplerle paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz:

Bağlı kuruluşlar: Bilgilerinizi AstraKid Online School’ne bağlı kuruluşlarla paylaşabiliriz.

Onay/Talimatınız Doğrultusunda. Bilgilerinizi onayınıza bağlı olmak üzere bağlantısız üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. Bu onay (a) bir derste sizinle bir eğitmen ya da öğrenci arasında veya başka bir şekilde bağlantı kurmak amacıyla, (b) örneğin bize bir sosyal ağ sitesinde bir ders hakkında bilgi paylaşma talimatı verdiğinizde olduğu gibi sizden izin aldığımız durumlarda veya (c) bu Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi veya hizmetleri kullanımınızın tabi olduğu diğer her türlü yasal hükümde tanımlanan hallerde yapılan bilgi ifşaatlarını kapsar. 

Hizmet Sağlayıcılar: Adımıza hizmet ifa eden belirli tedarikçilere bilgilerinize erişim hakkı veriyor veya bilgilerinizi onlarla paylaşıyoruz. Bu tedarikçiler bize veri depolama, analiz, faturalandırma, pazarlama, ürün içeriği ve özellikleri, müşteri hizmetleri, güvenlik, sahteciliği önleme ve hukuki hizmetler gibi bir dizi hizmet sunmaktadır.

AstraKid   ve Diğerlerinin Korunması: İyi niyet çerçevesinde gerekli ya da uygun gördüğümüz durumlarda şu amaçlar doğrultusunda belirli bilgileri paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz: (i) Gizlilik Politikamızı, Kullanıcı Sözleşmemizi veya her türlü diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeyi savunmak ya da uygulamak da dahil olmak üzere AstraKid  ya da üçüncü tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak ya da savunmak, (ii) müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt vermek ve/veya (iii) AstraKid , temsilcileri ve bağlı kuruluşları, çalışanları, kullanıcıları ve/veya kamuoyunun haklarını, mülkiyetini ya da bireysel güvenliğini korumak.

Yasal Gereklilikler: İyi niyet çerçevesinde düşünerek bir müzekkereye, mahkeme celbine, mahkeme emrine yanıt vermek gibi her türlü yasal uygulamaya, hukuki ya da düzenleyici sürece veya diğer geçerli yasalara ve yönetmeliklere uyma noktasında paylaşılmasının veya ifşasının gerekli veya doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz belirli bilgileri paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz.

İşletme Transferi: Her türlü şirket birleşmesi, şirket varlıklarının satışı, finansman ya da işletmemizin tamamı ya da bir kısmının bir başka şirkete satışı ile bağlantılı olarak ya da bu konuların müzakeresi esnasında belirli bilgileri paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz.

Bir Araya Getirilmiş/Anonim Bilgiler: Zaman zaman, örneğin kullanım eğilimleri hakkında raporlar üreterek hizmetlerin kullanımına ilişkin bir araya getirilmiş/anonim bilgileri paylaşabiliriz. Bu tür verilerin paylaşımı kısıtlanmamıştır.

17.5-. Çevrim İçi Analizler ve Reklam 

 • Analizler

Hizmetler üzerinde Google Analytics hizmetleri gibi üçüncü taraf web analiz hizmetlerini kullanabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar, sitemize ulaşılan üçüncü taraf web sitesini kaydetmek de dahil olmak üzere kullanıcıların hizmetleri nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla yukarıdaki “Otomatik olarak topladığımız bilgiler” bölümünde açıklanan türdeki teknolojiyi kullanmaktadır. Bu teknoloji ile toplanan bilgiler, bu bilgileri hizmetleri kullanım şeklinizi değerlendirmek için kullanan bu hizmet sağlayıcılarına ifşa edilecek ya da onlar tarafından doğrudan toplanacaktır. Ayrıca bir sonraki bölümde açıklandığı üzere reklamlarla ilişkili olan belirli amaçlar doğrultusunda Google Analytics’i de kullanmaktayız. Google Analytics’in analiz amaçları doğrultusunda bilgilerinizi kullanmasını önlemek için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini yükleyebilirsiniz.

 • Reklam

Diğer üçüncü taraflara (ör. Google Analytics gibi reklam ağları ve reklam sunucuları) kendi çerezlerine veya hizmetlere ulaşmak için kullandığınız bilgisayarınızdaki, cep telefonunuzdaki ya da başka bir cihazınızdaki diğer izleme teknolojilerine erişme izni verebiliriz. Bağlantısız üçüncü taraf reklam teknolojileri, reklam sunucuları, reklam ağları veya diğer her tür bağlantısız üçüncü taraflarca hizmetlere ulaşmak için kullandığınız bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya başka bir cihazınıza yerleştirilmiş olabilecek çerezlerin ya da diğer izleme teknolojilerinin kullanımına erişimimiz yoktur ve bu Gizlilik Politikası da böyle bir kullanımı yönetmez. Bu teknolojileri kullanan ilgili taraflar size aşağıda belirtildiği gibi hedeflenmiş reklamların kapsamı dışında kalma seçeneği sunabilirler. Bir web tarayıcı üzerinden bilgisayarınızda size özel reklamlar görebilirsiniz. Çerezler, bize gönüllü olarak verdiğiniz ve bizim de bir hizmet sağlayıcı ile karma hale getirilmiş ve okunamaz formda paylaşmış olabileceğimiz verilerle (ör. e-posta adresiniz) bağlantılı ya da onlardan elde edilen kimliği gizlenmiş verilerle ilişkili olabilir.

Kişiye özel tarayıcı reklamları ve genel olarak çerezlerin kişiye özel pazarlama amacıyla bilgisayarınıza yerleştirilmesini nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Ağ Reklamcılığı Girişiminin (“NAI”) Tüketici Kapsam Dışı Kalma Bağlantısını ve/veya Dijital Reklamcılık Birliğinin (“DAA”) Tüketici Kapsam Dışı Kalma Bağlantısını ziyaret ederek bu programlara katılan şirketlerin kişiye özel reklamlarının kapsamı dışında kalabilirsiniz. Görüntüleme Esaslı Reklam için Google Analytics’in kapsamı dışında kalmak ya da Google Görüntülü Ağ reklamlarını özelleştirmek için Google Reklam Ayarları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kişiye özel reklamların kapsamı dışına çıkmış olsanız bile reklamcılık teknolojisinin hizmetlere entegre edildiği ölçüde yine reklam içeriği almaya devam edebileceğinizi unutmayın. Ancak bu durumda, reklam içeriği ilgi alanlarınıza yönelik olmayacaktır. Ayrıca, yukarıdaki kapsam dışı kalma bağlantılarının hiçbiri bizim kontrolümüzde değildir ve bu mekanizmaları kullanarak yaptığınız tercihler ya da bu mekanizmaların sürekli erişilebilirliği veya doğruluğundan sorumlu değiliz. Bu kapsam dışı kalma sayfasını ziyaret ederken tarayıcılarınız çerezleri reddedecek şekilde yapılandırıldıysa ya da sonradan çerezleri siler, farklı bir bilgisayar kullanır ya da web tarayıcılarınızı değiştirirseniz NAI veya DAA kapsam dışı kalma tercihiniz geçerliliğini yitirebilir. Yukarıdaki bağlantılardan ulaşılabilecek NAI ve DAA web sitelerinden ek bilgi alınabilir.

17.6-. Bilgilerinizi Kullanımımızın Yasal Dayanakları

Avrupa Birliği yasaları gibi bazı yargı alanlarının yasaları veri sorumlularının bilgilerinizi kullanırken, paylaşırken veya ifşa ederken yasal dayanaklarının ne olduğunu size açıklamasını gerektirir. Bu yasaların geçerli olduğu ölçüde yasal dayanaklarımız şu şekildedir:

Sözleşmeye Bağlı Taahhütler: Size karşı olan sözleşmeye bağlı taahhütlerimizi yerine getirmek için bilgi kullanabilir, paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz. Örneğin, hizmetlerimizde gezinerek ya da onları başka şekilde kullanarak kabul ettiğiniz Kullanıcı Sözleşmemize uymak için.

Onayınızla: Kanunun gerektirdiği hallerde mecburen ya da birtakım başka durumlarda onayınıza bağlı olarak bilgilerinizi kullanır, paylaşır veya ifşa ederiz.

Meşru Menfaatler: Pek çok durumda, etkilenen kişilerin menfaatleri veya temel hak ve özgürlüklerini etkilemeyecek yollarla meşru işletme menfaatlerimizi desteklemek amacıyla; örneğin, müşteri hizmetleri, belirli tanıtım faaliyetleri, işletmemizin analizi ve iyileştirilmesi, hizmetlerin güvenliğinin sağlanması, sahteciliğin önlenmesi ve yasal sorunların yönetilmesi amaçlarıyla bilgileri kullanır, paylaşır veya ifşa ederiz.

Mevzuata Uyum: Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için belirli şekillerde bilgi kullanımı, paylaşımı ve ifşasında bulunmamız gerekir.

17.7-.Bilgilerinizin Güvenliği

Bilgilerinizi korumak için güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Hesap bilgilerinizin güvenliğini korumanız ve devam ettirmeniz önemlidir ve hesabınızın yetkisiz kişilerce kullanıldığını fark ettiğiniz an durumu bize derhal bildirmeniz gerekir. İnternet üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğunun garanti edilemeyeceğini unutmayın. Sonuç olarak, bize aktardığınız bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz.

17.8-. Transfer Onayı

Bilgisayar bulut sistemlerinin bir kısmı şu anda ABD’de bulunduğundan kişisel bilgileriniz tarafımızca veri koruma ve gizlilik düzenlemelerinin dünyanın diğer yerlerindeki koruma seviyesini sağlamayabileceği ABD’de işlenecektir. hizmetleri kullanarak bu Gizlilik Politikasını kabul etmiş ve bu türden tüm bilgilerin ABD’ye aktarımını ve bu bilgilerin bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde işlenmesini onaylamış bulunuyorsunuz. ABD dahilinde Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ya da başka birtakım ülkelerdekine denk bir koruma seviyesi uygulanmıyor olabilir.

17.9-. Çocukların Gizliliği

AstraKid Online School  web sitesi ABD’de 13 yaş altı ya da tüm diğer yargı alanlarında 16 yaş altı çocuklar dahil olmak üzere çocuklar (“çocuklar”) için uygun içerik barındırmakta olup doğrudan çocuklardan kişisel bilgi toplayabilir. Astrakid.Co  ile bağlantılı olarak çocukların kişisel bilgilerinin toplanması, kullanımı ve ifşasına ilişkin farklı uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi için web sitemizdeki gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. 

Genel kitleye yönelik hizmetlerimiz çocuklar için geçerli değildir. Çocuğunuzun hizmetler üzerinden bize kişisel bilgiler verdiğini öğrenirseniz lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: destek@astrakid.co hizmetler yoluyla çocuklardan kasten kişisel bilgi toplamıyoruz. Bir çocuğun bize kişisel bilgilerini verdiğini fark edersek geçerli yasalar gereğince o bilgileri kaldırmak için gerekli adımları atar ve ilgili hesabı kapatırız.

17.10.-Üçüncü Taraf Web Siteleri

Hizmetlerimiz AstraKid Online School dışında şirketlerden üçüncü taraf web sitelerine, örneğin ilgili çevrim içi kaynaklara, partnerlerimizin web sitelerine ve diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebilir. Bu tür diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriğinden sorumlu değiliz. Bu diğer web sitelerinin bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında sorularınız için onların politikalarını incelemeli ve doğrudan onlarla iletişime geçmelisiniz. Üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu değiliz.

17.11-. Tercihleriniz

Bilgilerinizle ilgili belli haklara ve tercihlere sahipsiniz. Örneğin:

 • Profil Bilgileri ve Hesaplar: hizmetlerimiz dahilinde bir hesabınız varsa hizmetlerde bulunan bireysel ayarlar üzerinden bize verdiğiniz bilgilere erişebilir ve onları düzenleyebilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istiyorsanız lütfen  hizmetlerde bulunan ayarlar üzerinden hesap kapatma talebinde bulunun ya da şu adrese e-posta gönderin: destek@astrakid.co
 • Pazarlama E-postaları: Pazarlama e-posta iletişimlerinin kapsamı dışında kalmak için pazarlama e-postalarındaki “abonelikten çık” bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bloğumuzda yer alan yazılardan daha fazla haberdar olmak istemiyorsanız “abonelikten çık” butonunu kullanabilirsiniz.
 • Çerezler ve Analiz: Bu Gizlilik Politikasındaki talimatları izleyerek çerezler ve analizlerle ilişkili işleme sürecinin belirli özelliklerinde kapsam dışı kalabilirsiniz.
 • Nevada Sakinleri: Nevada yasaları uyarınca bazı Nevadalı tüketiciler “kişiyi tanımlayıcı bilgilerin” sonrasında başka kişilere lisanslanması ya da satılması amacıyla para karşılığında (Nevada yasalarınca tanımlandığı şekliyle) bir kişiye satılması işleminin kapsamı dışında kalabilirler. Biz bu tür bir faaliyette bulunmuyoruz.
 • AB, Türkiye ve Brezilya’da İkamet Edenler: Belli koşullar altında şu haklara sahip olabilirsiniz. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için lütfen şu adrese e-posta gönderin: destek@astrakid.co  Bulunduğunuz yerin yasaları bizden şunları talep etmenize izin verebilir:
  • Sizinle ilgili elimizde bulunan belirli bilgilere erişim ve/veya bu bilgilerin bir nüshasını sağlamamız
  • Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesini önlememiz (profil çıkarmaya dayalı doğrudan pazarlama işlemleri de dahil)
  • Güncelliğini yitirmiş ya da yanlış bilgileri güncellememiz ya da düzeltmemiz
  • Sizinle ilgili elimizde bulundurduğumuz belli bilgileri silmemiz
  • Belli bilgileri işleme ve ifşa etme şeklimizi değiştirmemiz, iptal etmemiz veya kısıtlamamız
  • Bilgilerinizi üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına aktarmamız
  • Bilgilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni geçersiz kılmamız

Tüm talepleri dikkate alır ve geçerli kanunda belirtilen süre içerisinde yanıtımızı veririz. Öte yandan, bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ya da yasal bir yükümlülüğe uymamız adına işlemeye devam etmemizin gerektiği durumlar da dahil bazı hallerde bu tür taleplerin belli bilgiler için geçerli olmayabileceğini unutmayın. Geçerli kanunun gerektirdiği ya da izin verdiği ölçüde talebinize yanıt vermeden önce sizden kimliğinizi doğrulamak için ihtiyaç duyacağımız bazı bilgiler isteyebiliriz.

Öte yandan, bilgilerinizi yasal bir yükümlülüğe uymamız adına işlemeye devam etmemizin gerektiği durumlar da dahil bazı hallerde bu tür taleplerin belli bilgiler için geçerli olmayabileceğini unutmayın. Talebinize yanıt vermeden önce sizden kimliğinizi doğrulamak için ihtiyaç duyacağımız bazı bilgiler isteyebiliriz.

17.12-.Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Bu Politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Politikamızda önemli değişiklikler yaparsak sizi ve diğer kullanıcıları yasaların gerektirdiği şekilde bilgilendiririz. Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek bu Gizlilik Politikasında yapılacak tüm değişiklik ve revizyonlara tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız.

17.13-. İletişim

Gizlilik Politikamız ya da uygulamalarımız hakkındaki sorularınız, yorumlarınız veya kaygılarınız için destek@astrakid.co adresine e-posta gönderebilirsiniz.

17.14-. California Sakinlerine Yönelik Ek Gizlilik Bildirimi

Bu bildirim hizmetlere ilişkin olarak veya hizmetler aracılığıyla ve diğer araçlar kanalıyla (çevrim dışı ve telefonla toplanan bilgiler gibi) topladığımız kişisel bilgiler için geçerlidir. Çalışanlarımız ve iş başvurusu yapan kişilerden çalışan ve iş başvurusu yapan kişiler olmaları itibarıyla topladığımız kişisel bilgiler için geçerli değildir. Ayrıca çalışanlar, işletme sahipleri, müdürler, yetkililer ya da işletmelerin yüklenicilerinden işletmeyle ilişkili hizmet sağlanması ya da alınması sürecinde topladığımız kişisel bilgiler için de geçerli değildir.

Yukarıda Gizlilik Politikamızda daha geniş bir şekilde belirtildiği üzere önceki on iki ay içinde bizim tarafımızdan ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından iş amaçları ya da ticari amaçlarla aşağıdaki kategorilerde kişisel bilgiler toplanmış olabilir:

 • Tanımlayıcılar: Ad, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer hesap bilgileri gibi tanımlayıcılar toplayabiliriz.
 • Ticari Bilgiler: Bizimle veya bizim aracılığımızla yaptığınız işlemlere ilişkin işlem verileri gibi ticari bilgiler toplayabiliriz.
 • Demografik Bilgiler: Profil bilgileriniz veya dersleriniz üzerinden dolaylı olarak demografik bilgiler toplayabiliriz.
 • Finansal Bilgiler veya Ödeme Bilgileri: Tarafımızca ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından hizmetler karşılığında ödemelerin işlenmesi gibi nedenlerle ödeme bilgileri ya da başka finansal bilgiler toplanabilir.
 • İstihdam Bilgileri: Görevler, unvanlar ve işletme iletişim bilgileri gibi istihdam ve işletme irtibat bilgilerini toplayabiliriz. 
 • İnternet ya da Diğer Ağ veya Cihaz Etkinliği: IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcılar, reklam ve uygulama tanımlayıcıları, tarama geçmişi ya da diğer kullanım verileri gibi ağ veya cihaz bilgilerini toplayabiliriz.
 • Konum Bilgileri: Genel konum bilgilerini toplayabiliriz (IP adresinden alınanlar ya da saat dilimi gibi). 
 • Duyusal Bilgiler: Derslerin video ve ses kayıtları gibi duyusal bilgiler toplayabiliriz.
 • Korumalı Sınıflandırmalarla İlişkili Kişisel Bilgiler: Kullanıcılarımız bize etnik kimlik ya da uyruk gibi korumalı sınıflandırmalar hakkında veriler içeren bilgiler sağlayabilirler. 
 • Sizi Tanımlayan ya da Makul Oranda Sizinle İlişkilendirilebilecek Diğer Bilgiler: Bizimle iletişim kurmanız gibi durumlarda sizi tanımlayan ya da sizinle makul oranda ilişkilendirilebilecek başka bilgileri de toplayabiliriz. 

Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri şu şekillerde toplarız: (1) doğrudan sizden, (2) hizmetleri kullanımınız üzerinden ve (3) sosyal medya ağları ve analiz veya niteleme partnerleri gibi üçüncü taraflardan.

Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri aşağıdaki iş amaçları ve ticari amaçlar doğrultusunda toplarız:

 • Hizmet Sunumu (ör. hesap hizmetleri ve bakımı, sipariş işleme ve yerine getirme, müşteri hizmetleri, reklam ve pazarlama, analizler ve hizmetler hakkında iletişim),
 • Operasyonel amaçlar (ör. hizmetleri sağlama ve hizmetlerle ilgili sorunları giderme),
 • Sitemizdeki tüketici etkileşimlerini denetleme (ör. reklam izlenimlerini ölçme),
 • Güvenlik olayları ve sahte veya yasa dışı aktivitelerin tespiti, bunlara karşı koruma sağlama ve bunları soruşturma,
 • Yazılım hatası tespiti, hata raporlama ve hizmetlerin kalitesi veya güvenliğini koruma amaçlı aktiviteler,
 • Tarafımızca ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından hizmetlerde gösterilen içeriklerin kişiselleştirilmesi gibi kısa süreli, geçici kullanımlar,
 • Mevcut hizmetleri iyileştirme ve yeni hizmetler geliştirme (ör. yeni ürünler veya özellikler geliştirmek için araştırmalar yürüterek),
 • Üçüncü taraf reklamları ve üçüncü taraf partnerlerin kişiye özel teklifler hakkında sizinle iletişime geçmesi gibi ticari veya ekonomik menfaatlerimizi geliştiren diğer kullanımlar,
 • Size bildirdiğimiz diğer kullanımlar.

Gizlilik Politikamız, örneğin kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarla paylaştığımız ya da kanunlarca gerekli görülen durumlarda bu bilgileri nasıl paylaştığımızı açıklar. Profilinizdeki bilgiler arasında şu kategorilerden kişisel bilgiler bulunabilir: (1) tanımlayıcılar, (2) demografik bilgiler, (3) korumalı sınıflandırmalara ilişkin bilgiler, (4) işitsel/görsel veriler ve (5) sizi tanımlayan ya da makul şekilde tanımlayabilecek diğer bilgiler.  

17.15-. Haklar

California sakiniyseniz belirli bazı ekstra haklarınız olabilir. California yasaları bizden şunları talep etmenize izin verebilir:

*Sizinle ilgili elimizde bulunan belirli bilgilere erişim ve/veya bu bilgilerin bir nüshasını sağlamamız.

*Sizinle ilgili elimizde bulunan belirli bilgileri silmemiz.

Varsa size sunduğumuz finansal teşvikler hakkında bilgi alma hakkınız olabilir. Ayrıca belli hakları kullandığınız için ayrımcılığa uğramama hakkınız da vardır (geçerli yasada belirtildiği şekilde). Belirli bilgiler geçerli yasa uyarınca bu tür taleplerden muaf olabilir. Size hizmetleri sunabilmek için belirli türde bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Bizden bu bilgileri silmemizi isterseniz hizmetlerimiz tarafınızca erişilemez veya kullanılamaz hale gelebilir.

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen destek@astrakid.co adresinden talebinizi gönderin. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Bizde çevrim içi bir hesabınız varsa hesabınıza giriş yaparak kimliğinizi ve talebinizi doğrulamaya yardımcı olursunuz ancak hesabınızın gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsak ek bilgiler talep edebiliriz. Bizde hesabınız yoksa ya da hesap güvenliğinizin ihlal edildiğinden şüphelenmek için sebebimiz varsa talebinizin niteliğine ve istenen bilginin hassasiyetine dayalı olarak kimliğinizi doğrulamak için mevcut kayıtlarımızla eşleştirmek üzere sizden ek bilgiler talep ederiz.

Ayrıca, adınıza talepte bulunmak üzere yetkili bir vekil de tayin edebilirsiniz. Bunun için bize vekilin adınıza hareket etmesini öngören ve tarafınızca imzalanmış yazılı bir yetkilendirme belgesi ya da bir vekaletname sunmanız gerekir. Bununla birlikte yine de doğrudan tarafımızca kimliğinizin doğrulanması gerekecektir.

Kişisel bilgilerin “satışının” kapsamı dışında kalmak da dahil olmak üzere CCPA tarafından kişisel bilgileri “satan” işletmelere belirli yükümlülükler getirilmiştir.  Geçerli kanun ve ilgili düzenleyici kılavuzda verilen bu terimin tanımından şu an için anladığımız kadarıyla kişisel bilgi satışı yapmadığımızı (ve son on iki ay içinde de böyle bir eylemde bulunmadığımızı) düşünsek de bu politikada tanımlandığı şekilde hizmetlerimizin analizi ve size AstraKid reklamları göstermek amacıyla belli hizmetler sunan bazı analiz ve reklam partnerleri dahil olmak üzere bazı taraflarla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. 

Hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak şu kategorilerdeki bilgileri analiz ve reklam partnerleriyle paylaşabiliriz: kimlik ve demografik bilgiler, IP adresi ve benzersiz reklam tanımlayıcılar ve çerezleri gibi tanımlayıcılar ve cihaz bilgileri, tarama geçmişi veya uygulama kullanımı gibi bağlantı ve kullanım bilgileri ile çıkarım verileri. 

 17.16-. Kişisel verilerin işlenme süresi

 1. Geçerli kanunlar gereğince kişisel bilgilerinizi “sonsuz süreyle” işlemiyor ve sadece amaca ulaşılması için gerekli süre boyunca işliyoruz. Bu süre sonunda ise kişisel verileriniz geri alınamaz bir şekilde silinir ya da imha edilir.
 2. Kişisel verilerinizin sadece depolanması (yani olası tazminat taleplerine karşı savunma amaçlı olarak bir ders ya da e-posta yazışmasını saklamamız) dışında başka faaliyetler gerçekleştirmemizi gerektirmeyen durumlarda bu bilgileri kalıcı olarak siler ya da imha ederiz — anonimleştirme yoluyla. Bu anonimleştirme işlemi, ek bir şifre olmaksızın okunması imkansız olacak şekilde kişisel verilerin ya da kişisel bilgi bütününün şifrelenmesini içerir ve böylelikle bu bilgiler yetkilendirilmemiş kişiler tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.
 3. Birbirinden ayrı kişisel verinin işlendiği dönemlere ilişkin olarak, sizi şu sürelerle kişisel verileri işlediğimiz konusunda bilgilendirmek isteriz:
 • sözleşme süresi boyunca — sözleşmenin yapılabilmesi ve uygulanması amacıyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak;
 • 6 yıl + 1 yıl — tazminat taleplerinin belirlenmesi, işleme koyulması veya bunlara karşı savunma yapılması amacıyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak;
 • 6 ay — derhal bir sözleşme yapılmamış olsa da bir Hesap açmak için toplanmış olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak;
 • Bir itirazda bulunulmasına kadar veya beş yıldan uzun olmamak şartıyla işleme amacına ulaşılmasına kadar — Kişisel Veri Yöneticisinin meşru çıkarlarına bağlı olarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak;
 • Üç yıldan uzun olmamak şartıyla verinin eskimesi veya kullanışlılığını yitirmesine kadar — başta analiz amaçlı olarak kişisel verilerin işlenmesi, çerez kullanımı ve web sitesi yönetimine ilişkin olarak.
 1. Kişisel verilerin silinmesi ya da imha edilmesi sürecini iyileştirmek için süreleri, kişisel verileri işlemeye başladığımız yıl sonundan itibaren sayıyoruz. Gerçekleştirilen her bir sözleşme için ayrı ayrı bir son tarih hesaplanması önemli kurumsal ve teknik zorluklara neden olmanın yanı sıra maddi yükü de önemli oranda artıracaktır, bu nedenle kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi için belirlenen bir gün sayesinde bu süreci daha etkin şekilde yönetebiliyoruz. Elbette, verilerinizin silinmesi hakkını kullanmayı tercih ederseniz bu gibi durumlar ayrıca ele alınır.
 2. Sözleşmenin yerine getirilmesi için toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ek sene, teorik olarak sınırlama süresinin sona ermesinden bir süre önce bir talepte bulunulması ve bu talebin büyük bir gecikme ile iletilmesi ya da bu talebin sınırlama süresinin yanlış hesaplanması ile ilgilidir.

17.17-. Son hükümler

 1. İşbu Gizlilik Politikasında yer almayan hususlarda kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler geçerlilik kazanır.
 2. İşbu Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi değişikli vermiş olduğunuz e-posta adresi yoluyla elektronik yollarla bildirilecektir.
 3. İşbu Gizlilik Politikası 20 Şubat 2021 itibarıyla geçerlidir.

 

18-. VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

15.1-. VELİ’nin İnternet Sitesi üzerinde siparişini oluştururken veri girişlerinde hata yapması halinde sipariş işlemi tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için VELİ’yi yönlendirecektir.

15.2-.Sözleşmenin kurulabilmesi için İnternet Sitesi üzerinden veya WhatsApp hattında bildirilen IBAN’a en az bir ürün için satın alma işlemi yapılması gerekir.

19-. FESİH ve İPTAL SÖZLEŞMESİ

19.1-.AstraKid, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ALICI’yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeler, hali hazırda verilmiş olan hizmete ait ödemeler çıkararak, kalan kısmı en geç 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya tek seferde iade eder. Taksitli ödemelerde banka alıcıya geri ödemeyi taksitli olarak yansıtır. ALICI bunun AstraKid’in insiyatifinde olmadığını bilir.

19.2-. AstraKid , 8 haftalık canlı derslerde sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. (8-10 hafta) Aksi halde VELİ sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, AstraKid, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde VELİ’ye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve -varsa- VELİ’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. 

19.3-. VELİ satın alınan canlı ders hizmetini sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Hizmet başladıktan sonra ve/veya 14 gün geçtikten sonra ve/veya deneme dersi alınan durumlarda cayma hakkı toplam bedelin üzerinden %15 cayma bedeli, kullanılan promosyonlar veya faydalandırılan indirimler, kullanılan hizmet süresi kesintiye uğratılarak VELİ’ye tek seferde ve cayma talebinden sonra en geç 30 gün içinde ödemeyi yaptığı IBAN’a yansıtılır.

19.4-. AstraKid , VELİ’nin cayma talebini AstraKid’in WhatsApp hattına veya destek@astrakid.co adresine e-posta attığı günden itibaren değerlendirmeye alır; cayma hakkı hiçbir koşulda ve gerekçe ile geriye yönelik olarak yürütülemez. Bu konuda hakem, AstraKid’in yazışma kayıtlarıdır. Cayma hakkı sözlü olarak iletilse bile, talep olarak alınmaz, delil niteliği taşımaz.

19.5-. Cayma süresi sonunda kullanılan cayma talepleri için, içinde bulunulan hafta için hizmet kullanılmış kabul edilir. Sonraki haftadan itibaren kullanılmayan hizmetler hesaplanır, %15 cayma bedeli düşülerek, VELİ’ye iade edilir. Hizmetler 24 saat içinde durdurulur; hizmetlerin 24 saat içinde durdurulmamasından VELİ sorumlu tutulamaz.

 

20-. DİĞER ŞARTLAR

1-. Yabancı Dil Eğitimi alacak çocuğun velisi veya vasisi konumunda olan VELİ ile işbu sözleşmeyi akteden kişinin, farklı olması halinde, hem VELİ hem de sözleşmeyi akteden, sözleşme hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşmede VELİ’ye ait hak ve borçlar, sözleşmeyi akteden ve VELİ için müştereken ve müteselsilen bağlayıcıdır. VELİ(veli) sözleşmede imzası bulunmasa bile ilk derse katılmış olmakla işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

2-. www.astrakid.co sitesinde yer alan bilgilendirmeler iş bu sözleşmenin eki niteliğindedir. VELİ iş bu sözleşmeyi imzalamakla www.astrakid.co sitesinde yer alan; Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni, AstraKid  CCTV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni, AstraKid  İnternet Sitesi Gizlilik Politikası, Kişisel verilerin Korunması Politikası ve diğer bilgilendirme metinlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

3-. VELİ her türlü talep ve şikayetlerini AstraKid ’ın yukarıda belirtilen destek@astrakid.co yazılı olarak, e posta ile ve/veya Web Sitesinde yer alan iletişim kanalları üzerinden ulaştırabilir.

4-. Taraflar arasında, iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

5-. AstraKid , VELİ tarafından bildirilen iletişim adreslerine, eğitim sürecine ilişkin bilgiler, ders ve dönem bilgileri, değişiklikler, kampanyalar hakkında bilgiler gönderebilir.

21-. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

22-. CAYMA HAKKI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre veli işbu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren -hizmetin başlamasına kadar-  14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Hizmetin başladığı tarihten itibaren cayma bedelinin kullanılması çeşitli şartlara bağlıdır:

23.1-. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

1-. Aksi kararlaştırılmadıkça VELİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve AstraKid  veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

2-. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki yazılımlar, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı kullanılamaz.

3.-.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, cayma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi satın alınan eğitim paketinin başlama tarihinden önceki 8 (sekiz) günü kapsamaktadır. Her ne sebeple olursa olsun AstraKid canlı dersler için kur başına 140 TL’den az olmamak kaydı ile cayma bedeli, varsa kullanılan promosyonların ve faydalanılan indirimlerin iptali, geçmişe yönelik kullanılan hizmetlerin kesintisini ödenen toplam bedelden düştükten sonra iadeyi gerçekleştirir.

4-.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan(varsa)  ilave masraflar ALICI’ ya aittir.

5-.Cayma hakkının kullanılması için  eğitim paketi başlamadan en geç sekiz (8) gün önce SATICI’ ya web sitesinde (www.astrakid.co) belirtilen irtibat bilgileri üzerinden e-posta adresi yoluyla (destek@astrakid.co) yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

24-. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

VELİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini VELİ’den talep edebilir ve her koşulda VELİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, VELİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı AstraKid ’ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

25-. SON MADDELER

28.1 İşbu Sözleşme, VELİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve VELİ’nin elektronik onay tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda sözleşme şartlarını okudum, anladım, gerekli gördüğüm noktaları not aldım, anlamadığım maddeler hakkında AstraKid yetkilisine sorular sordum. Hizmet alacağım eğitimin, temel nitelikleri, toplam ders süresi, yürütülmesi, bilgisayara kurulması, çalıştırılması, online iletişimin sürdürülme kanalları,  satış fiyatı, ödeme şekli, v.s. ilgili tüm ön bilgiler ve iptal hakkı konusunda bilgi sahibi oldum ve sonrasında işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onayladım.

AstraKid  hizmetini ve içeriğini kendi kişisel, ticari olmayan kullanımım için kullandığıma ve AstraKid  hizmetini veya içeriği yeniden dağıtmayacağımı ve/veya devretmeyeceğimi taahhüt ederim.

Katılmak istediğim kurs ücretini ödeyebilecek maddi gelire/varlığa sahip olduğumu, işbu sözleşme şartlarını kabul ettiğimi, eğitimim sırasında sözleşme şartlarına ve AstraKid  tarafından belirlenmiş kural ve düzenlemelere uyacağımı beyan ederim.

26-. ÖDEME 

Ödemeler aşağıdaki banka hesaplarına havale yolu ile yapılabilir.

AstraKid  ® Online Language School

Hesap Adı: Vesile Betül Öztekin

TR63 0001 0008 7486 5476 9050 01

Ziraat Bankası

 

27-. BİZE ULAŞIN

AstraKid  hizmetleriyle veya sözleşmelerle ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen web sitemizin “iletişim”  bölümüne giderek  AstraKid  ile iletişime geçebilir veya 850’li hattımızı arayabilir veya aynı numaradan whatsApp hattımıza hemen yazabilirsiniz. Şartlarımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.  AstraKid ile keyifle öğrenmenizi dileriz! 

www.astrakid.co

TEL: +90 546 541 32 68

 

En son güncellenme tarihi: 11.01.2022