Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

KVKK Aydınlatma Metni

  /  KVKK Aydınlatma Metni

Astra Kid Online Eğitim Okulu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Refactory Labs Yazılım Arge Ltd. Şti., KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haizdir. Refactory Labs Yazılım Arge Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Astra Kid Online Eğitim Okulu’nun müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sizlerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileriniz, adres bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sair kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak elde edilir, kaydedilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir, yeniden düzenlenir, mevzuata uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da verilerin kullanılması engellenir. 

Bize doğrudan şu kanallarla sağladığınız bilgileri toplayabiliriz: 

 • Örneğin bir hesap açtığınızda veya sunduğumuz eğitim hizmetlerini kullandığınızda bu hizmetleri kullanımınız üzerinden,
 • Anketlere katıldığınızda veya formlarımızı doldurduğunuzda, 
 • Hizmetlerimiz hakkında bilgi talep ettiğinizde; örneğin, eğitim hizmetlerimiz hakkında sorular sorduğunuzda, 
 • Hizmetlerimizi satın aldığınızda veya kullandığınızda; örneğin, Hizmetlerimiz üzerinden bir eğitmen ya da öğrenciyle iletişim kurduğunuzda, 
 • Bültenlere abone olduğunuzda, 
 • Yarışma veya promosyonlara kaydolduğunuzda, 
 • Destek ve/veya teknik yardım talep ettiğinizde, 
 • Bize kullanıcı içeriği veya başka bilgiler aktardığınızda ve 
 • Bizimle kurduğunuz diğer her türlü iletişim üzerinden. 

Bize doğrudan sağladığınız bilgiler sizinle veya başkalarıyla ilgili olabilir ve bunların içinde aşağıdakiler bulunabilir (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla): 

 • Hesap Kaydı ve İletişim Bilgileri: Bizde hesap açmak için kaydolduğunuzda sizden bilgi toplayabiliriz. Bu bilgiler arasında adınız, kullanıcı adınız, e-posta adresiniz, profil resminiz, ekran adınız, parolanız, doğum tarihiniz, adresiniz, cinsiyetiniz ve sağladığınız diğer bilgiler bulunabilir. 
 • Ödeme Bilgileri ve Finansal Bilgiler: Tarafımızca ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sizden ödeme kart numarası, son kullanma tarihi, fatura adresi ve ödeme hesabı adı gibi ödeme bilgileri toplanabilir. 
 • Demografik Bilgiler: İkamet ettiğiniz ülke, saat dilimi ve konuştuğunuz dil(ler) gibi demografik bilgiler toplayabiliriz. 
 • İşitsel/Görsel Ders Verileri: Bir eğitmen veya öğrenciyle iletişim kurmak için Hizmetlerimizi kullandığınızda görüntülü ve konuşmalı oturumların kayıtlarını saklarız. Bu tür kayıtları dahili işletme amaçları doğrultusunda kullanabiliriz. Bunlar arasında eğitmen değerlendirmesi, eğitmen eğitimi, anlaşmazlık çözümü ve Hizmetlerimizin iyileştirilmesi bulunabilir. Kurumumuz eğitmen profil videosu oluşturmak için kullanacağında özel izninizi ister. 
 • Bize Sağladığınız Diğer İçerikler ve Diğer Bilgiler: Bize gönüllü olarak verdiğiniz ek içerik ve bilgileri de toplarız. Bunlar arasında anketlere yanıt verdiğinizde ve hizmetler veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde verdiğiniz içerikler bulunur. 
 • Örneğin, çocuğun eğitsel gelişimini izlemek, ebeveyn ve yasal vasilere çocuğun performansı hakkında bilgi ve rapor sağlamak ve çocuğun alt hesabını oluşturup devam ettirmek de dahil olmak üzere çocuğun bilgiyi sağlama amaçları doğrultusunda. Ayrıca, çocuklara Astra Kid Eğitim Akademisi sitesinin özellikleri ve fonksiyonlarını sağlamak üzere de toplanan bilgileri kullanıyoruz. 

Çocukların tüm Astra Kid Eğitim Platformları üzerinden toplanan kişisel bilgilerini çocuklar hakkında diğer bağlamlarda bizim tarafımızdan ya da üçüncü taraflarca toplanan başka bilgilerle birleştirebiliriz. Diğer bağlamlar arasında ebeveynler veya yasal vasilerle e-posta ya da telefon aracılığıyla kurduğumuz iletişimler veya çocuğun kullanıcı hesabıyla ilişkili müşteri hizmetleri kayıtları bulunur.

Bağlı kuruluşlarımız veya bağlantısız üçüncü taraflar üzerinden sizin hakkınızda veya başkaları hakkında bilgi toplayabiliriz. Örneğin, Astra Kid eğitmenleri dersler esnasında sağlanan bilgilere dayanarak görüşmeleriniz hakkında notlar alabilir. Hizmetler aracılığıyla sizden topladığımız bilgileri ve örneğin bir üçüncü taraf hizmetine veya sosyal medya ağlarına giriş yaptığınızda bu tür üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler ve sağladığımız diğer ürün ya da hizmetlerden alınan bilgilerle birleştirebiliriz. 

Otomatik Olarak Topladığımız Bilgiler 

Cihaz/Kullanım Bilgileri

Hizmetlere erişmek için kullandığınız bilgisayarlar veya cihazlar (mobil cihazlar dahil) hakkında bilgi toplamak için tarafımızca ve reklam ağları ve Google Analytics gibi analiz şirketlerini de içeren üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından çerezler, web işaretçileri ve diğer takip teknolojileri kullanılabilir. Aşağıda daha geniş şekilde açıklandığı üzere şunlarla ilgili bilgi toplayıp analiz edebiliriz (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla): (a) tarayıcı tipi, (b) İSS veya işletim sistemi, (c) alan adı, (d) erişim saati, (e) siteye geldiğiniz veya siteden gittiğiniz sayfalar, (f) sayfa görüntülemeleri, (g) IP adresi, (h) benzersiz cihaz tanımlayıcıları (ör. IDFA veya Android kimliği) ve (i) kullandığınız cihazın türü. Ayrıca web sitemize veya mobil uygulamamıza nasıl eriştiğiniz ya da burada nasıl gezindiğiniz gibi Hizmetlerimize ne zaman ve hangi sıklıkla eriştiğinizi ya da bunları kullandığınızı da takip edebiliriz. Bu bilgileri (üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından toplanan bilgiler dahil), analiz yapmak (Hizmetlerimizin hangi bölümlerinin en sık kullanıldığını ve kullanıcılarımızın nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını belirlemek dahil), doğru reklamın belirlenmesine yardımcı olmak (Hizmetlerin hem içinde hem de dışında), reklam kampanyalarımızın başarısını değerlendirmek için ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan diğer amaçlarla kullanırız. 

Çerezler ve Diğer Elektronik Teknolojiler

Kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamamıza, tercihleri kişiselleştirmemize, araştırma ve analiz yapmamıza ve Hizmetleri geliştirmemize yardımcı olan çerezler, clear GIF’ler, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler tarafımızca ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından kullanılabilir. Bu teknolojiler, örneğin, hizmetleri ihtiyaçlarınıza uyarlamamızı, parola korumalı alanlarda parolanızı kaydetmemizi, ziyaret ettiğiniz sayfaları takip etmemizi, içeriği yönetmemizi ve Hizmetlerimizin kullanımı hakkında istatistik toplamamızı sağlayabilir. Tarafımızca veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız tarafından ayrıca e-posta yanıt oranlarının takip edilmesi, e-postalarımızın ne zaman görüntülendiğinin anlaşılması ve e-postalarımızın yönlendirilip yönlendirilmediğinin izlenmesi açısından müşterilerimize gönderilen e-postalarda da bu teknolojilerden bazıları kullanılabilir. 

Ek olarak, video klipler ya da animasyon gibi özel içeriklerin aktarılmasına yardımcı olmak için yerel paylaşımlı nesneler (“flash çerez” olarak da bilinir) kullanabiliriz. Flash çerezler cihazınızda saklanır ancak web tarayıcınız üzerinden yönetilmez. Flash çerezleri yönetmekle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Adobe web sitesini ziyaret edebilir ve Global Gizlilik Ayarları Panelinde değişiklikler yapabilirsiniz. 

Çerezleri kabul etmeyi ya da reddetmeyi tercih edebilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat sizin tarayıcınız tercih etmeniz halinde çerezleri reddetmeniz için tarayıcı ayarlarınızı değiştirmenize olanak tanıyabilir. Çerezleri devre dışı bıraktığınızda Hizmetlerin düzgün çalışmama ihtimali doğacağından Hizmetlerden tam anlamıyla faydalanamayabilirsiniz. Flash çerezler tarayıcı çerezlerinden farklı çalışır ve web tarayıcısındaki mevcut çerez yönetimi araçları flash çerezleri etkilemeyebilir. Ek teknolojiler benimsedikçe başka yöntemler aracılığıyla ek bilgiler de toplayabiliriz. 

Konum Bilgileri

Hizmetleri kullandığınızda genel konumilgilerini toplayabiliriz (IP adresinden alınan genel konum gibi). 

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz? 

Bilgilerinizi aşağıdakiler gibi işletme ve ticaret amaçları doğrultusunda kullanıyoruz: 

 • Hesabınızı kaydetmek, derslerin yapılmasını sağlamak ve işlemleri yönlendirmek dahil size Hizmetleri ulaştırmak, 
 • Destek ve sorun giderme yardımı sağlamak da dahil olmak üzere sorularınıza veya sorgularınıza yanıt vermek, 
 • Sizinle hesabınız, sorgularınız, şirketimiz ve ilişkili haberler hakkında iletişime geçmenin yanı sıra size tanıtıcı e-postalar, anketler, bültenler veya bildirimler göndermek de dahil sizinle irtibat kurmak, 
 • Tercihlerinizi yönetip hatırlamak ve hizmetleri özelleştirmek, 
 • Anketleri, çekilişleri, tanıtımları ya da yarışmaları yönetmek, 
 • Reklam ve pazarlamamızı geliştirmek; örneğin, sizi ilgilendirebilecek ürün veya hizmetler hakkında size tavsiyelerde bulunmak,
 • Kimliğinizi doğrulamak, 
 • Yasal yükümlülüklerimize uymak veya yasaların izin verdiği şekilde hareket etmek,
 • Kullanıcılarımız, çalışanlarımız, üçüncü taraflar, kamuoyu ve/veya Hizmetlerimizin güvenliği ve/veya bütünlüğünü korumak, 
 • Sahteciliği önlemek ve yasal hükümlerimizi uygulamak ve 
 • Hizmetleri yönetmek ve hizmetlerle ilgili sorunları gidermek. 

Hizmetler aracılığıyla sizden topladığımız bilgileri ve bağlı kuruluşlar ve bağlantısız üçüncü taraflardan aldığımız bilgiler ve sağladığımız diğer ürün veya hizmetlerden elde edilen bilgilerle birleştirebiliriz. 

Hizmetler aracılığıyla toplanan bilgileri bir araya getirebilir ve/veya bu bilgilerin kimliğini gizli kılabiliriz. Kimliği gizlenen veya bir araya getirilen verileri, araştırma ve pazarlama amaçları gibi her türlü amaç doğrultusunda kullanabiliriz ve ayrıca bu tür verileri reklamcılar, tanıtım partnerleri, sponsorlar, etkinlik destekçileri ve/veya başkaları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü tarafla sadece şirketimiz ve alt-şirketlerimizin reklam, tanıtım ya da pazarlama alanında kullanılmak kaydıyla paylaşabiliriz. 

Bilgilerinizi Kimlerle ve Neden Paylaşıyoruz? 

Kişisel bilgilerinizi şu sebeplerle paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz: 

 • Bağlı kuruluşlar: Bilgilerinizi Astra Kid Online Eğitim Okulu’na bağlı kuruluşlarla paylaşabiliriz. 
 • Onay/Talimatınız Doğrultusunda. Bilgilerinizi onayınıza bağlı olmak üzere bağlantısız üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. Bu onay (a) bir derste sizinle bir eğitmen ya da öğrenci arasında veya başka bir şekilde bağlantı kurmak amacıyla, (b) örneğin bize bir sosyal ağ sitesinde bir ders hakkında bilgi paylaşma talimatı verdiğinizde olduğu gibi sizden izin aldığımız durumlarda veya (c) bu Gizlilik Politikası, Kullanıcı Sözleşmesi veya Hizmetleri kullanımınızın tabi olduğu diğer her türlü yasal hükümde tanımlanan hallerde yapılan bilgi ifşaatlarını kapsar. 
 • Hizmet Sağlayıcılar: Adımıza hizmet ifa eden belirli tedarikçilere bilgilerinize erişim hakkı veriyor veya bilgilerinizi onlarla paylaşıyoruz. Bu tedarikçiler bize veri depolama, analiz, faturalandırma, pazarlama, ürün içeriği ve özellikleri, müşteri hizmetleri, güvenlik, sahteciliği önleme ve hukuki hizmetler gibi bir dizi hizmet sunmaktadır. 
 • AstraKid ve Diğerlerinin Korunması: İyi niyet çerçevesinde gerekli ya da uygun gördüğümüz durumlarda şu amaçlar doğrultusunda belirli bilgileri paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz: (i) Gizlilik Politikamızı, Kullanıcı Sözleşmemizi veya her türlü diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeyi savunmak ya da uygulamak da dahil olmak üzere Astra Kid ya da üçüncü tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyetini korumak ya da savunmak, (ii) müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt vermek ve/veya (iii) Astra Kid, temsilcileri ve bağkuruluşları, çalışanları, kullanıcıları ve/veya kamuoyunun haklarını, mülkiyetini ya da bireysel güvenliğini korumak. 
 • Yasal Gereklilikler: İyi niyet çerçevesinde düşünerek bir müzekkereye, mahkeme celbine, mahkeme emrine yanıt vermek gibi her türlü yasal uygulamaya, hukuki ya da düzenleyici sürece veya diğer geçerli yasalara ve yönetmeliklere uyma noktasında paylaşılmasının veya ifşasının gerekli veya doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz belirli bilgileri paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz. 
 • İşletme Transferi: Her türlü şirket birleşmesi, şirket varlıklarının satışı, finansman ya da işletmemizin tamamı ya da bir kısmının bir başka şirkete satışı ile bağlantılı olarak ya da bu konuların müzakeresi esnasında belirli bilgileri paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz. 
 • Bir Araya Getirilmiş/Anonim Bilgiler: Zaman zaman, örneğin kullanım eğilimleri hakkında raporlar üreterek Hizmetlerin kullanımına ilişkin bir araya getirilmiş/anonim bilgileri paylaşabiliriz. Bu tür verilerin paylaşımı kısıtlanmamıştır.

Çevrim İçi Analizler ve Reklam 

Analizler 

Hizmetler üzerinde Google Analytics hizmetleri gibi üçüncü taraf web analiz hizmetlerini kullanabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar, sitemize ulaşılan üçüncü taraf web sitesini kaydetmek de dahil olmak üzere kullanıcıların Hizmetleri nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla yukarıdaki “Otomatik olarak topladığımız bilgiler” bölümünde açıklanan türdeki teknolojiyi kullanmaktadır. Bu teknoloji ile toplanan bilgiler, bu bilgileri Hizmetleri kullanım şeklinizi değerlendirmek için kullanan bu hizmet sağlayıcılarına ifşa edilecek ya da onlar tarafından doğrudan toplanacaktır. Ayrıca bir sonraki bölümde açıklandığı üzere reklamlarla ilişkili olan belirli amaçlar doğrultusunda Google Analytics’i de kullanmaktayız. Google Analytics’in analiz amaçları doğrultusunda bilgilerinizi kullanmasını önlemek için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisini yükleyebilirsiniz. 

Reklam 

Diğer üçüncü taraflara (ör. Google Analytics gibi reklam ağları ve reklam sunucuları) kendi çerezlerine veya Hizmetlere ulaşmak için kullandığınız bilgisayarınızdaki, cep telefonunuzdaki ya da başka bir cihazınızdaki diğer izleme teknolojilerine erişme izni verebiliriz. Bağlantısız üçüncü taraf reklam teknolojileri, reklam sunucuları, reklam ağları veya diğer her tür bağlantısız üçüncü taraflarca Hizmetlere ulaşmak için kullandığınız bilgisayarınıza, cep telefonunuza veya başka bir cihazınıza yerleştirilmiş olabilecek çerezlerin ya da diğer izleme teknolojilerinin kullanımına erişimimiz yoktur ve bu Gizlilik Politikası da böyle bir kullanımı yönetmez. Bu teknolojileri kullanan ilgili taraflar size aşağıda belirtildiği gibi hedeflenmiş reklamların kapsamı dışında kalma seçeneği sunabilirler. Bir web tarayıcı üzerinden bilgisayarınızda size özel reklamlar görebilirsiniz.

Çerezler, bize gönüllü olarak verdiğiniz ve bizim de bir hizmet sağlayıcı ile karma hale getirilmiş ve okunamaz formda paylaşş olabileceğimiz verilerle (ör. e-posta adresiniz) bağlantılı ya da onlardan elde edilen kimliği gizlenmiş verilerle ilişkili olabilir. 

Kişiye özel tarayıcı reklamları ve genel olarak çerezlerin kişiye özel pazarlama amacıyla bilgisayarınıza yerleştirilmesini nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Ağ Reklamcılığı Girişiminin (“NAI”) Tüketici Kapsam Dışı Kalma Bağlantısını ve/veya Dijital Reklamcılık Birliğinin (“DAA”) Tüketici Kapsam Dışı Kalma Bağlantısını ziyaret ederek bu programlara katılan şirketlerin kişiye özel reklamlarının kapsamı dışında kalabilirsiniz. Görüntüleme Esaslı Reklam için Google Analytics’in kapsamı dışında kalmak ya da Google Görüntülü Ağ reklamlarını özelleştirmek için Google Reklam Ayarları sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kişiye özel reklamların kapsamı dışına çıkmış olsanız bile reklamcılık teknolojisinin Hizmetlere entegre edildiği ölçüde yine reklam içeriği almaya devam edebileceğinizi unutmayın. Ancak bu durumda, reklam içeriği ilgi alanlarınıza yönelik olmayacaktır. Ayrıca, yukarıdaki kapsam dışı kalma bağlantılarının hiçbiri bizim kontrolümüzde değildir ve bu mekanizmaları kullanarak yaptığınız tercihler ya da bu mekanizmaların sürekli erişilebilirliği veya doğruluğundan sorumlu değiliz. Bu kapsam dışı kalma sayfasını ziyaret ederken tarayıcılarınız çerezleri reddedecek şekilde yapılandırıldıysa ya da sonradan çerezleri siler, farklı bir bilgisayar kullanır ya da web tarayıcılarınızı değiştirirseniz NAI veya DAA kapsam dışı kalma tercihiniz geçerliliğini yitirebilir. Yukarıdaki bağlantılardan ulaşılabilecek NAI ve DAA web sitelerinden ek bilgi alınabilir. 

Bilgilerinizi Kullanımımızın Yasal Dayanakları 

Avrupa Birliği yasaları gibi bazı yargı alanlarının yasaları veri sorumlularının bilgilerinizi kullanırken, paylaşırken veya ifşa ederken yasal dayanaklarının ne olduğunu size açıklamasını gerektirir. Bu yasaların geçerli olduğu ölçüde yasal dayanaklarımız şu şekildedir: 

 • Sözleşmeye Bağlı Taahhütler: Size karşı olan sözleşmeye bağlı taahhütlerimizi yerine getirmek için bilgi kullanabilir, paylaşabilir ya da ifşa edebiliriz. Örneğin, Hizmetlerimizde gezinerek ya da onları başka şekilde kullanarak kabul ettiğiniz Kullanıcı Sözleşmemize uymak için.
 • Onayınızla: Kanunun gerektirdiği hallerde ya da birtakım başka durumlarda onayınıza bağlı olarak bilgilerinizi kullanır, paylaşır veya ifşa ederiz. 
 • Meşru Menfaatler: Pek çok durumda, etkilenen kişilerin menfaatleri veya temel hak ve özgürlüklerini etkilemeyecek yollarla meşru işletme menfaatlerimizi desteklemek amacıyla; örneğin, müşteri hizmetleri, belirli tanıtım faaliyetleri, işletmemizin analizi ve iyileştirilmesi, Hizmetlerin güvenliğinin sağlanması, sahteciliğin önlenmesi ve yasal sorunların yönetilmesi amaçlarıyla bilgileri kullanır, paylaşır veya ifşa ederiz. 
 • Mevzuata Uyum: Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için belirli şekillerde bilgi kullanımı, paylaşımı ve ifşasında bulunmamız gerekir. 

Bilgilerinizin Güvenliği 

Bilgilerinizi korumak için güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Hesap bilgilerinizin güvenliğini korumanız ve devam ettirmeniz önemlidir ve hesabınızın yetkisiz kişilerce kullanıldığını fark ettiğiniz an durumu bize derhal bildirmeniz gerekir. İnternet üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğunun garanti edilemeyeceğini unutmayın. Sonuç olarak, bize aktardığınız bilgilerin güvenliğini garanti edemeyiz. 

Transfer Onayı 

Hizmet sağlayıcılarımızdan bazılarının bilgisayar sistemleri şu anda ABD’de bulunduğundan kişisel bilgileriniz tarafımızca veri koruma ve gizlilik düzenlemeleri tarafımızın sorumluluk çerçevesinde ABD’de işlenecektir. Hizmetleri kullanarak bu gizlilik politikasını kabul etmiş ve bu türden tüm bilgilerin ABD’deki serverlara aktarımını ve bu bilgilerin bu gizlilik politikasında belirtilen şekilde işlenmesini onaylamış bulunuyorsunuz. 

Çocukların Gizliliği 

Astra Kid Eğitim Akademisi web sitesi 13 yaş altı ya da tüm diğer yargı alanlarında 16 yaş altı çocuklar dahil olmak üzere çocuklar için uygun içerik barındırmakta olup doğrudan çocuklardan kişisel bilgi toplayabilir. 

Genel kitleye yönelik Hizmetlerimiz çocuklar için geçerli değildir. Çocuğunuzun genel kullanıcı kitlesine ait hizmetlerimiz üzerinden bize kişisel bilgiler verdiğini öğrenirseniz lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: (iletisim@petitemothers.com) Hizmetler yoluyla çocuklardan kasten

kişisel bilgi toplamıyoruz. Bir çocuğun bize kişisel bilgilerini verdiğini fark edersek geçerli yasalar gereğince o bilgileri kaldırmak için gerekli adımları atar ve ilgili hesabı kapatırız. 

Üçüncü Taraf Web Siteleri 

Hizmetlerimiz Astra Kid Eğitim Akademisi dışında şirketlerden üçüncü taraf web sitelerine, örneğin ilgili çevrim içi kaynaklara, partnerlerimizin web sitelerine ve diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebilir. Bu tür diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriğinden sorumlu değiliz. Bu diğer web sitelerinin bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında sorularınız için onların politikalarını incelemeli ve doğrudan onlarla iletişime geçmelisiniz. Üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu değiliz. 

Tercihleriniz 

Bilgilerinizle ilgili belli haklara ve tercihlere sahipsiniz. Örneğin: 

 • Profil Bilgileri ve Hesaplar: Hizmetlerimiz dahilinde bir hesabınız varsa Hizmetlerde bulunan bireysel ayarlar üzerinden bize verdiğiniz bilgilere erişebilir ve onları düzenleyebilirsiniz. Hesabınızı kapatmak istiyorsanız lütfen hizmetlerde bulunan ayarlar üzerinden hesap kapatma talebinde bulunun ya da şu adrese e-posta gönderin: destek@astrakid.co 
 • Pazarlama E-postaları: Pazarlama e-posta iletişimlerinin kapsamı dışında kalmak için pazarlama e-postalarındaki “abonelikten çık” bağlantısına tıklayabilirsiniz. Bloğumuzda yer alan yazılardan daha fazla haberdar olmak istemiyorsanız “abonelikten çık” butonunu kullanabilirsiniz. 
 • Çerezler ve Analiz: Bu Gizlilik Politikasındaki talimatları izleyerek çerezler ve analizlerle ilişkili işleme sürecinin belirli özelliklerinde kapsam dışı kalabilirsiniz. 
 • AB, Türkiye ve Brezilya’da İkamet Edenler: Belli koşullar altında şu haklara sahip olabilirsiniz. Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için lütfen şu adrese e-posta gönderin:(destek@astrakid.co) Bulunduğunuz yerin yasaları bizden şunları talep etmenize izin verebilir: 
 • Sizinle ilgili elimizde bulunan belirli bilgilere erişim ve/veya bu bilgilerin bir nüshasını sağlamamız 
 • Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlenmesini önlememiz (profil çıkarmaya dayalı doğrudan pazarlama işlemleri de dahil) 
 • Güncelliğini yitirmiş ya da yanlış bilgileri güncellememiz ya da düzeltmemiz
 • Sizinle ilgili elimizde bulundurduğumuz belli bilgileri silmemiz 
 • Belli bilgileri işleme ve ifşa etme şeklimizi değiştirmemiz, iptal etmemiz veya kısıtlamamız 
 • Bilgilerinizi üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına aktarmamız 
 • Bilgilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni geçersiz kılmamız

Tüm talepleri dikkate alır ve geçerli kanunda belirtilen süre içerisinde yanıtımızı veririz. Öte yandan, bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ya da yasal bir yükümlülüğe uymamız adına işlemeye devam etmemizin gerektiği durumlar da dahil bazı hallerde bu tür taleplerin belli bilgiler için geçerli olmayabileceğini unutmayın. Geçerli kanunun gerektirdiği ya da izin verdiği ölçüde talebinize yanıt vermeden önce sizden kimliğinizi doğrulamak için ihtiyaç duyacağımız bazı bilgiler isteyebiliriz. 

 • Çözülmemiş sorunlarınız varsa yerel veri koruma kuruluşunuza şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Öte yandan, bilgilerinizi yasal bir yükümlülüğe uymamız adına işlemeye devam etmemizin gerektiği durumlar da dahil bazı hallerde bu tür taleplerin belli bilgiler için geçerli olmayabileceğini unutmayın. Talebinize yanıt vermeden önce sizden kimliğinizi doğrulamak için ihtiyaç duyacağımız bazı bilgiler isteyebiliriz. 

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler 

Bu Politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz. Politikamızda önemli değişiklikler yaparsak sizi ve diğer kullanıcıları yasaların gerektirdiği şekilde bilgilendiririz. Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek bu Gizlilik Politikasında yapılacak tüm değişiklik ve revizyonlara tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. 

İletişim 

Gizlilik Politikamız ya da uygulamalarımız hakkındaki sorularınız, yorumlarınız veya kaygılarınız için destek@astrakid.co adresine e-posta gönderebilir ya da şu adresten bize ulaşabilirsiniz: 

REFACTORY LABS YAZILIM ARGE LİMİTED ŞİRKETİ 

Fatih Sultan Mehmet Mh Poligon Cd Buyaka 2 Sitesi 3. Blok No:8C/1 Ümraniye/İSTANBUL Alemdağ V.D. 7341541667 

Tic.Sic.No: 147368-5 

TEL:+90 (850) 303 92 62

Yukarıda Gizlilik Politikamızda daha geniş bir şekilde belirtildiği üzere önceki on iki ay içinde bizim tarafımızdan ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından iş amaçları ya da ticari amaçlarla aşağıdaki kategorilerde kişisel bilgiler toplanmış olabilir: 

 • Tanımlayıcılar: Ad, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer hesap bilgileri gibi tanımlayıcılar toplayabiliriz. 
 • Ticari Bilgiler: Bizimle veya bizim aracılığımızla yaptığınız işlemlere ilişkin işlem verileri gibi ticari bilgiler toplayabiliriz. 
 • Demografik Bilgiler: Profil bilgileriniz veya dersleriniz üzerinden dolaylı olarak demografik bilgiler toplayabiliriz. 
 • Finansal Bilgiler veya Ödeme Bilgileri: Tarafımızca ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından Hizmetler karşılığında ödemelerin işlenmesi gibi nedenlerle ödeme bilgileri ya da başka finansal bilgiler toplanabilir. 
 • İstihdam Bilgileri: Görevler, unvanlar ve işletme iletişim bilgileri gibi istihdam ve işletme irtibat bilgilerini toplayabiliriz. 
 • İnternet ya da Diğer Ağ veya Cihaz Etkinliği: IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcılar, reklam ve uygulama tanımlayıcıları, tarama geçmişi ya da diğer kullanım verileri gibi ağ veya cihaz bilgilerini toplayabiliriz. 
 • Konum Bilgileri: Genel konum bilgilerini toplayabiliriz (IP adresinden alınanlar ya da saat dilimi gibi). 
 • Duyusal Bilgiler: Derslerin video ve ses kayıtları gibi duyusal bilgiler toplayabiliriz.
 • Korumalı Sınıflandırmalarla İlişkili Kişisel Bilgiler: Kullanıcılarımız bize etnik kimlik ya da uyruk gibi korumalı sınıflandırmalar hakkında veriler içeren bilgiler sağlayabilirler.
 • Sizi Tanımlayan ya da Makul Oranda Sizinle İlişkilendirilebilecek Diğer Bilgiler: Bizimle iletişim kurmanız gibi durumlarda sizi tanımlayan ya da sizinle makul oranda ilişkilendirilebilecek başka bilgileri de toplayabiliriz. 

Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri şu şekillerde toplarız: (1) doğrudan sizden, (2) Hizmetleri kullanımınız üzerinden ve (3) sosyal medya ağları ve analiz veya niteleme partnerleri gibi üçüncü taraflardan. 

Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri aşağıdaki iş amaçları ve ticari amaçlar doğrultusunda toplarız: 

 • Hizmet Sunumu (ör. hesap hizmetleri ve bakımı, sipariş işleme ve yerine getirme, müşteri hizmetleri, reklam ve pazarlama, analizler ve Hizmetler hakkında iletişim),
 • Operasyonel amaçlar (ör. Hizmetleri sağlama ve Hizmetlerle ilgili sorunları giderme),
 • Sitemizdeki tüketici etkileşimlerini denetleme (ör. reklam izlenimlerini ölçme),
 • Güvenlik olayları ve sahte veya yasa dışı aktivitelerin tespiti, bunlara karşı koruma sağlama ve bunları soruşturma, 
 • Yazılım hatası tespiti, hata raporlama ve Hizmetlerin kalitesi veya güvenliğini koruma amaçlı aktiviteler,
 • Tarafımızca ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından Hizmetlerde gösterilen içeriklerin kişiselleştirilmesi gibi kısa süreli, geçici kullanımlar, 
 • Mevcut Hizmetleri iyileştirme ve yeni hizmetler geliştirme (ör. yeni ürünler veya özellikler geliştirmek için araştırmalar yürüterek), 
 • Üçüncü taraf reklamları ve üçüncü taraf partnerlerin kişiye özel teklifler hakkında sizinle iletişime geçmesi gibi ticari veya ekonomik menfaatlerimizi geliştiren diğer kullanımlar,
 • Size bildirdiğimiz diğer kullanımlar. 

Gizlilik Politikamız, örneğin kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarla paylaşğımız ya da kanunlarca gerekli görülen durumlarda bu bilgileri nasıl paylaşğımızı açıklar. Profilinizdeki bilgiler arasında şu kategorilerden kişisel bilgiler bulunabilir: (1) tanımlayıcılar, (2) demografik bilgiler, (3) korumalı sınıflandırmalara ilişkin bilgiler, (4) işitsel/görsel veriler ve (5) sizi tanımlayan ya da makul şekilde tanımlayabilecek diğer bilgiler. 

Haklar 

California sakiniyseniz belirli bazı haklarınız olabilir. California yasaları bizden şunları talep etmenize izin verebilir: 

 • Sizinle ilgili elimizde bulunan belirli bilgilere erişim ve/veya bu bilgilerin bir nüshasını sağlamamız. 
 • Sizinle ilgili elimizde bulunan belirli bilgileri silmemiz. 

Varsa size sunduğumuz finansal teşvikler hakkında bilgi alma hakkınız olabilir. Ayrıca belli hakları kullandığınız için ayrımcılığa uğramama hakkınız da vardır (geçerli yasada belirtildiği şekilde). Belirli bilgiler geçerli yasa uyarınca bu tür taleplerden muaf olabilir. Size Hizmetleri sunabilmek için belirli türde bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Bizden bu bilgileri silmemizi isterseniz Hizmetlerimiz tarafınızca erişilemez veya kullanılamaz hale gelebilir. 

Bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen bu form üzerinden veya iletisim@petitemothers.com adresinden talebinizi gönderin. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Bizde çevrimiçi bir hesabınız varsa hesabınıza giriş yaparak kimliğinizi ve talebinizi doğrulamaya yardımcı olursunuz ancak hesabınızın gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsak ek bilgiler talep edebiliriz. Bizde hesabınız yoksa ya da hesap güvenliğinizin ihlal edildiğinden şüphelenmek için sebebimiz varsa talebinizin niteliğine ve istenen bilginin hassasiyetine dayalı olarak kimliğinizi doğrulamak için mevcut kayıtlarımızla eşleştirmek üzere sizden ek bilgiler talep ederiz. 

Ayrıca, adınıza talepte bulunmak üzere yetkili bir vekil de tayin edebilirsiniz. Bunun için bize vekilin adınıza hareket etmesini öngören ve tarafınızca imzalanmış yazılı bir yetkilendirme belgesi ya da bir vekaletname sunmanız gerekir. Bununla birlikte yine de doğrudan tarafımızca kimliğinizin doğrulanması gerekecektir. 

Kişisel bilgilerin “satışının” kapsamı dışında kalmak da dahil olmak üzere CCPA tarafından kişisel bilgileri “satan” işletmelere belirli yükümlülükler getirilmiştir. Geçerli kanun ve ilgili düzenleyici kılavuzda verilen bu terimin tanımından şu an için anladığımız kadarıyla kişisel bilgi satışı yapmadığımızı (ve son on iki ay içinde de böyle bir eylemde bulunmadığımızı) düşünsek de bu Politikada tanımlandığı şekilde Hizmetlerimizin analizi ve size Astra Kid reklamları göstermek amacıyla belli hizmetler sunan bazı analiz ve reklam partnerleri dahil olmak üzere bazı taraflarla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. 

Hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak şu kategorilerdeki bilgileri analiz ve reklam partnerleriyle paylaşabiliriz: kimlik ve demografik bilgiler, IP adresi ve benzersiz reklam tanımlayıcılar ve çerezleri gibi tanımlayıcılar ve cihaz bilgileri, tarama geçmişi veya uygulama kullanımı gibi bağlantı ve kullanım bilgileri ile çıkarım verileri. Bilgilerinizin bu tür amaçlar için Astra Kid tarafından kullanılmasının kapsamı dışında kalmak istiyorsanız yukarıda Çevrim İçi Analizler ve Reklam hakkındaki bölümde açıklananları uygulayarak kapsam dışı kalabilirsiniz. 

Kişisel verilerin işlenme süresi 

 1. Geçerli kanunlar gereğince kişisel bilgilerinizi “sonsuz süreyle” işlemiyor ve sadece amaca ulaşılması için gerekli süre boyunca işliyoruz. Bu süre sonunda ise kişisel verileriniz geri alınamaz bir şekilde silinir ya da imha edilir. 
 2. Kişisel verilerinizin sadece depolanması (yani olası tazminat taleplerine karşı savunma amaçlı olarak bir ders ya da e-posta yazışmasını saklamamız) dışında başka faaliyetler gerçekleştirmemizi gerektirmeyen durumlarda bu bilgileri kalıcı olarak siler ya da imha ederiz — anonimleştirme yoluyla. Bu anonimleştirme işlemi, ek bir şifre olmaksızın okunması imkansız olacak şekilde kişisel verilerin ya da kişisel bilgi bütününün şifrelenmesini içerir ve böylelikle bu bilgiler yetkilendirilmemiş kişiler tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 
 1. Birbirinden ayrı kişisel verinin işlendiği dönemlere ilişkin olarak, sizi şu sürelerle kişisel verileri işlediğimiz konusunda bilgilendirmek isteriz: 
  • sözleşme süresi boyunca — sözleşmenin yapılabilmesi ve uygulanması amacıyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; 
  • 6 yıl + 1 yıl — tazminat taleplerinin belirlenmesi, işleme koyulması veya bunlara karşı savunma yapılması amacıyla kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; 
  • 6 ay — derhal bir sözleşme yapılmamış olsa da bir Hesap açmak için toplanmış olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; 
  • bir itirazda bulunulmasına kadar veya beş yıldan uzun olmamak şartıyla işleme amacına ulaşılmasına kadar — Kişisel Veri Yöneticisinin meşru çıkarlarına bağlı olarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak; 
  • üç yıldan uzun olmamak şartıyla verinin eskimesi veya kullanışlılığını yitirmesine kadar — başta analiz amaçlı olarak kişisel verilerin işlenmesi, çerez kullanımı ve web sitesi yönetimine ilişkin olarak. 
 1. Kişisel verilerin silinmesi ya da imha edilmesi sürecini iyileştirmek için süreleri, kişisel verileri işlemeye başladığımız yıl sonundan itibaren sayıyoruz. Gerçekleştirilen her bir sözleşme için ayrı ayrı bir son tarih hesaplanması önemli kurumsal ve teknik zorluklara neden olmanın yanı sıra maddi yükü de önemli oranda artıracaktır, bu nedenle kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi için belirlenen bir gün sayesinde bu süreci daha etkin şekilde yönetebiliyoruz. Elbette, verilerinizin silinmesi hakkını kullanmayı tercih ederseniz bu gibi durumlar ayrıca ele alınır. 
 2. Sözleşmenin yerine getirilmesi için toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ek sene, teorik olarak sınırlama süresinin sona ermesinden bir süre önce bir talepte bulunulması ve bu talebin büyük bir gecikme ile iletilmesi ya da bu talebin sınırlama süresinin yanlış hesaplanması ile ilgilidir. 

Son hükümler 

 1. İşbu Gizlilik Politikasında yer almayan hususlarda kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler geçerlilik kazanır.
 2. İşbu Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi değişikli vermiş olduğunuz e-posta adresi yoluyla elektronik yollarla bildirilecektir. 
 3. İşbu Gizlilik Politikası 15 Şubat 2021 itibarıyla geçerlidir.