Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

İptal ve İade Sözleşmesi

  /  İptal ve İade Sözleşmesi

İPTAL VE İADE SÖZLEŞMESİ

1.CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliğinin 15.maddesine göre taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2.  Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

2.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

2.1-. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki yazılımlar, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı kullanılamaz.

2.2-. VELİ satın alınan canlı ders hizmetini sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Hizmet başladıktan sonra ve/veya 14 gün geçtikten sonra ve/veya deneme dersi alınan durumlarda cayma hakkı toplam bedelin üzerinden %15 cayma bedeli kesintisi kur başına en az 140 TL olmak üzere , varsa kullanılan promosyonların kesintisi ve geçmişe yönelik ALICI tarafından kullanılan hizmet süresi kesintiye uğratılarak VELİ’ye tek seferde ve cayma talebinden sonra en geç 30 gün içinde ödemeyi yaptığı IBAN’a yansıtılır.

AstraKid , VELİ’nin cayma talebini AstraKid’in WhatsApp hattına veya destek@astrakid.co adresine e-posta attığı günden itibaren değerlendirmeye alır; cayma hakkı hiçbir koşulda ve gerekçe ile geriye yönelik olarak yürütülemez. Bu konuda hakem, AstraKid’in yazışma kayıtlarıdır. Cayma hakkı sözlü olarak iletilse bile, talep olarak alınmaz, delil niteliği taşımaz.

2.3-.Cayma süresi sonunda kullanılan cayma talepleri için, talepte bulunulan hafta için o haftanın hizmet kullanılmış kabul edilir. Sonraki haftadan itibaren kullanılmayan hizmetler hesaplanır, %15 cayma bedeli düşülerek, varsa kullanılmış promosyonlar iptal edilerek VELİ’ye iade edilir. Hizmetler 24 saat içinde durdurulur; hizmetlerin 24 saat içinde durdurulmamasından VELİ sorumlu tutulamaz.

2A.GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, ALICI sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel, hali hazırda verilmiş olan hizmete ait ödemeler çıkararak ALICI’ya ödeme yaptıgı kanaldan iade edilmek zorundadır.

 

3.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

3.1-.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

4. CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

4.1- Ürün alışverişlerinde üçüncü (3.) kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ya da iade gider makbuzu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI ya da iade gider makbuzu kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4. KAYIT İPTAL ŞARTLARI (CAYMA HAKKININ KULLANIMI):

4.1-. Her ne sebeple olursa olsun, kayıt dönemi sona erdikten sonra yapılan her türlü iptal talebi halinde, kursiyer tarafından ödenen bedelden canlı dersler için kur başına 140 TL’den az olmamak kaydıyla anlaşma bedelinin en az %15’i kadar cayma bedeli kesintisi yapılır, kalan kısımdaki diğer kullanımlar haftalık hizmet bedeli tutarınca düşülür en geç bir ay içerisinde ALICI’ya iade edilir.

4.2-.Eğitim başladıktan sonra, hizmetlerin iptali ve iadesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

 1. Kayıt dönemi sona ermeden (satın alma linkinde belirtilen tarih) talep edilen iadelerde ödenen ücretin tamamı en geç bir ay (30) gün içerisinde iade edilir.
 2. Kayıt dönemi sona erdikten ve eğitim dönemi başlamadan önce talep edilen iadelerde kur başına 140 TL’den az olmamak koşulu ile %15 cayma bedeli kesilir, geri kalan ücret iade edilir.

4.3-. ALICI tarafından, canlı ders kayıt iptali ve yapılan ödemelerin iadesine yönelik yapılacak, haklı ve gerekçeli tüm yazılı talepler, talep tarihinden sonra ve henüz gerçekleşmemiş derslerin bedeli için değerlendirmeye alınır. Yazılı talep tarihine kadar gerçekleşmiş olan canlı derslerin geriye yönelik iadesi, katılınmayan canlı derslerin iadesi hiçbir koşulda mümkün değildir. AstraKid kurumu öğretmenleri dersi gerçekleştirdiklerinde AstraKid sözleşmede kurulan sorumlulklarını yerine getirmiş sayılır.

4.4-. İptal talebinde hakem tarih AstraKid veritabanındaki raporlar ve ALICI’nın kayıtlı mail adresi ile yapılan e-posta yazışmaları ve AstraKid banka hesabına yapılan ödeme bedelidir. Hizmet alınmayan hafta sayısı belirlenerek ödenen paketin haftalık hizmet tutarı üzerinden, hizmet alınmayan hafta tutarı kadar bedelin iadesi bir (1) ay içinde gerekleştirilir.

5.CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

5.1-.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, cayma süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi satın alınan eğitim paketinin başlama tarihinden önceki 8 (sekiz) günü kapsamaktadır. Her ne sebeple olursa olsun AstraKid canlı dersler için kur başına 140 TL’den az olmamak kaydı ile ödenen bedelin %15’ini cayma bedeli kesintisi olarak uygulamaya hak sahibidir. 

5.2-.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan(varsa)  ilave masraflar ALICI’ ya aittir.

5.3-.Cayma hakkının kullanılması için  eğitim paketi başlamadan en geç sekiz (8) gün önce SATICI’ ya web sitesinde (www.astrakid.co) belirtilen irtibat bilgileri üzerinden e-posta adresi yoluyla (destek@astrakid.co) yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

5.4-.Havale ve kredi kartı  iadeleri bir (1) ay  içinde yapılacaktır. AstraKid iadeyi gerçekleştirdikten sonra ilave bir bilgilendirme yapmak zorunda değildir. İade tutarını banka hesabına aktararak sorumluluğunu yerine getirmiş sayılır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı gün hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda ALICI’nın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Taksitli satışlarda yapılan iadeler bankanız tarafından kredi kartınıza her ay artı bakiye olarak yansıtılmaktadır. Bu aktarım şeklinde firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır.

6. İADE KOŞULLARI:

6.1-.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle AstraKid tarafından düzenlenen kampanya veya promosyon veya hediye puan kullanımları, faydalanılan indirimler iptal edilir. İade tutarları indirimsiz tutar üzerinden hesaplanır.

7. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7.1-.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından AstraKid’a ödenmez ise, ALICI, sözleşme konusu tutarı 3 gün içerisinde AstraKid’ın IBAN hesaplarına aktarmak durumundadır. AstraKid hizmet bedeli kendisine aktarılmadığı durumda verdiği tüm hizmetleri kesmeye hak ve yetki sahibidir.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

8.1-.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı AstraKid’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini sözleşmede geçtiği şekliyle ödemeyi kabul eder.

9. FESİH

9.1-.AstraKid, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde ALICI’yı bilgilendirir ve tahsil edilen tüm ödemeler, hali hazırda verilmiş olan hizmete ait ödemeler çıkararak, kalan kısmı en geç 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya tek seferde iade eder. Taksitli ödemelerde banka alıcıya geri ödemeyi taksitli olarak yansıtır. ALICI bunun AstraKid’in insiyatifinde olmadığını bilir.

9.2-. AstraKid, 8 haftalık canlı derslerde sözleşmenin ifasına ve teslimine ilişkin yükümlülüklerini ayıpsız olarak taahhüt ettiği süre içinde yerine getirmek zorundadır. (8-10 hafta) Aksi halde VELİ sözleşmeyi haklı nedenle fesih edebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, AstraKid, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde VELİ’ye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve -varsa- VELİ’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. 

 

10. ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, aşağıdaki banka hesaplarımızdan herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

www.astrakid.co

TEL: +90 546 541 32 68

Hesap Adı: Vesile Betül Öztekin

TR63 0001 0008 7486 5476 9050 01

Ziraat Bankası